Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattori 12/2017

27.12.2017 klo 13:26

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2017 joulukuussa 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1.

Luottamusindikaattori oli vuoden 2016 joulukuussa 19,5. Indikaattorin vuoden 2017 keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9. Joulukuussa 51 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista ainoastaan 8 % arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti 30 % kuluttajista ja 11 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuluttajista 47 % odotti joulukuussa 2017, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Työllisistä 20 % uskoi joulukuussa työttömyyden uhan vähentyneen ja 13 % arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 31 % koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 % seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajista 46 % piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. 68 % kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 76 % kuluttajista.

Lähde: Tilastokeskus