Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattori 12/2017

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2017 joulukuussa 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1.

Luottamusindikaattori oli vuoden 2016 joulukuussa 19,5. Indikaattorin vuoden 2017 keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9. Joulukuussa 51 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista ainoastaan 8 % arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti 30 % kuluttajista ja 11 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuluttajista 47 % odotti joulukuussa 2017, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Työllisistä 20 % uskoi joulukuussa työttömyyden uhan vähentyneen  ja 13 % arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 31 % koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 % seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajista 46 % piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. 68 % kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 76 % kuluttajista.

Lähde: Tilastokeskus