Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattori 1/2018

Kuluttajien luottamusindikaattori oli 24,2 tammikuussa 2018, kun joulukuussa 2017 se oli 24,0.

Tammikuun 2018 lukema on mittaushistorian korkein. Tammikuussa 2017 luottamusindikaattori sai arvon 21,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,3. Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä paranivat tammikuussa 2018 joulukuuhun 2017 verrattuna.

Arviot Suomen taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista sen sijaan heikkenivät hieman. Vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat.

Tammikuussa 2018 kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat, ja myös arviot omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät. Kuluttajat pitivät tammikuussa ajankohtaa hyvin otollisena kestotavaroiden ostamiselle, lainanotolle ja säästämiselle.

Työssäkäyvät kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt runsaasti viime kuukausina.

Lähde: Tilastokeskus