Talous ja raha

Kuluttajien luottamusindikaattori 11/2017

27.11.2017 klo 15:34

Kuluttajien luottamusindikaattori oli 23,0 marraskuussa 2017. Kuluttajista 47 % uskoi Suomen taloustilanteen kohenevan seuraavan vuoden aikana ja vain 8 % arvioi taloustilanteen huononevan. Oman taloutensa kohenemiseen uskoi 28 % kuluttajista, kun taas 11 % pelkäsi taloutensa huononemista.

Kuluttajista 48 % odotti työttömyyden vähenevän ja 16 % ajatteli työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Työllisistä 17 % uskoi työttömyyden uhan vähentyneen omalla kohdallaan, kun taas 14 % arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 32 % arvioi, ettei heillä ole ollenkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kuluttajahintojen nousevan 1,7 % seuraavan vuoden aikana. Kestotavaroiden ostamista kannattavana piti 45 % kuluttajista. 64 % vastaajista piti marraskuussa 2017 ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Lainan ottamisen kannattavaksi arvioi 75 % kuluttajista.

Lähde: Tilastokeskus