Talous ja raha

Kuluttajien luottamus vahvistui

27.6.2016 klo 14:09

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus talouteen vahvistui edelleen kesäkuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 14,9, kun se toukokuussa oli 12,5 ja huhtikuussa 9,8. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori oli 10,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,6.

Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta paranivat kesäkuussa toukokuuhun ja vuoteen 2015 verrattuna. Odotukset työttömyyskehityksestä ja kuluttajan omasta taloudesta paranivat hieman. Arviot omista säästämismahdollisuuksista säilyivät ennallaan. Kesäkuussa kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan olivat yhä varovaiset mutta Suomen taloudesta jopa hyvin valoisat. Arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvät ja yleisestä työttömyydestä lähellä pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisena lainanotolle ja myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei säästämiselle. Työllisten kuluttajien kokema työttömyyden uhka oli kesäkuussa pitkän ajan keskitasolla.

Kesäkuussa 47 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 39 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten kesäkuussa 36 ja 22 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Lähde: Tilastokeskus