Talous ja raha

Kuluttajien luottamus vahvaa kesäkuussa 2017

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2017 kesäkuussa 23,9. Toukokuussa luku oli 24,1 ja huhtikuussa 21,5.

Touko-kesäkuun lukemat ovat vuosien 1995-2017 mittaushistorian korkeimmat. Vuosi sitten kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 14,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät eivät juurikaan muuttuneet kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Odotus kuluttajan omasta taloudesta on silti heikentynyt keväästä alkaen. Vastaavasti arvioissa Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä on ollut jo reilun vuoden ajan nouseva trendi.

Vuoden 2017 kesäkuussa 50 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 9 % sen sijaan arvioi maan talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 26 % kuluttajista ja 13 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden aikana.

Kuluttajista 45 % odotti kesäkuussa 2017, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana. Vastaajista 14 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa 2017, että kuluttajahinnat nousevat 1,8 % seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuluttajista 45 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. 62 % kuluttajista piti säästämistä hyvänä asiana. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 73 % vastaajista.

Lähde: Tilastokeskus