Talous ja raha

Kuluttajien luottamus korkealla joulukuussa 2016

30.12.2016 klo 7:00

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2016 joulukuussa 19,5. Marraskuussa se oli 17,6 ja lokakuussa 15,8.

Joulukuussa 2015 luottamusindikaattori oli 2,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin. Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyydestä paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna.

Arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyi ennallaan. Vuoden 2015 vastaavaan aikaan verrattuna kaikki osatekijät vahvistuivat joulukuussa selvästi. 45 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 15 % arvioi Suomen talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 27 % kuluttajista ja 13 % pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuluttajista 37 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 23 % arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Kuluttajat arvioivat, että kuluttajahinnat nousevat 1,6 % seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajista 47 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Yleiset rahankäyttöaikeet olivat yhä hyvin maltilliset. Kotitalouksista 15 % aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja vain 5 % asunnon vuoden sisällä.

53 % kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 %:lla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 % uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.
Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 70 % kuluttajista. 13 % harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Lähde: Tilastokeskus