Talous ja raha

Kuluttajien arviot taloudesta kohtalaiset

28.7.2016 klo 16:54

Kuluttajien luottamusindikaattori oli vuoden 2016 heinäkuussa 13,1, kun se kesäkuussa 2016 oli 14,9 ja toukokuussa 12,5. Heinäkuussa 2015 luottamusindikaattorin arvo oli 6,9. Kuluttajien arviot Suomen taloudesta olivat kohtalaiset, mutta odotukset omasta taloudesta varovaiset. Luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla.

38 % arvioi Suomen taloustilanteen paranevan vuoden aikana ja 19 % arvioi tilanteen heikkenevän. Oman taloustilanteensa kohentumiseen luotti 24 % kuluttajista ja 14 % pelkäsi taloustilanteensa huononevan. Työttömyyden vähenemiseen seuraavan vuoden aikana uskoi 25 % vastaajista ja työttömyyden kasvuun 34 %. Työttömyyden uhan vähentymiseen omalla kohdallaan uskoi 13 % työllisistä ja uhan kasvuun 21 %. 25 % koki ettei ole vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kuluttajahintojen nousevan 1,4 % seuraavien 12 kuukauden aikana. Kestotavaroiden ostamista piti kannattavana 49 % kuluttajista. Vuoden sisällä auton aikoi hyvin tai melko todennäköisesti ostaa 15 % kotitalouksista ja asunnon 5 %. Asunnon peruskorjaukseen aikoi käyttää rahaa 20 % kotitalouksista.

Kuluttajista 54 % piti aikaa hyvänä säästämiselle ja 64 %:lla oli jäänyt rahaa säästöön. 76 % arvioi pystyvänsä säästämään vuoden aikana. Lainan ottamista piti kannattavana 69 % kuluttajista ja 13 % harkitsi lainan ottamista vuoden sisällä.

Lähde: Tilastokeskus