Talous ja raha

Kuluttajaluottamus nousussa

Kuluttajaluottamus on kasvanut Suomessa seitsemän pistettä viime vuodesta palaten vuoden 2012 indeksin tasolle 68 pisteeseen, joka on korkein neljännen kvartaalin indeksi viimeisen neljän vuoden aikana.

Suomalaisten kuluttajaluottamus on silti suhteellisen matala verrattuna muihin Pohjoismaihin, joissa se on kaikissa yli 80 pistettä. Suomalaisten käsitys omasta taloudellisesta tilanteesta seuraavan 12 kuukauden ajaksi on myös muuttunut positiivisesti verrattuna vuoden 2016 edellisiin kvartaaleihin. Tällä hetkellä 41 prosenttia suomalaisista kokee taloudellisen tilanteensa olevan hyvä tai erittäin hyvä.  Verrattuna muihin Pohjoismaihin suomalaiset ovat vain hiukan pessimistisempiä: esimerkiksi ruotsalaisista 58 % ja norjalaisista 42 % kokee taloudellisen tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi.

Suomalaisista 28 % sanoo, ettei heillä ole ylimääräistä rahaa pakollisten menojen jälkeen. Jos ylimäääräistä rahaa on, käytetään se:

1.       Velkojen ja lainojen maksuun: 27 %

2.       Säästöihin: 26 %

3.       Lomamatkoihin: 24 %

4.       Uusiin vaatteisiin: 18 %

5.       Kodin ulkopuoliseen viihteeseen: 15 %

Nielsenin kansainvälinen kuluttajaluottamuksen ja ostokäyttäytymisen tutkimus toteutettiin 31.10.–18.11.16 välisenä aikana. Siihen vastasi yli 30.000 kuluttajaa verkossa 63 maasta. Tutkimuksen mukaan kansainvälinen kuluttajaluottamuksen indeksi on 101 vuoden 2016 neljännellä kvartaalilla, 3 pistettä korkeammalla kuin vuoden alussa. Suomessa kuluttajaluottamus indeksi on kasvanut hiukan nousten 68 pisteeseen. EU:ssa kuluttajaluottamusindeksi on 81. Kuluttajaluottamusindeksin perusarvo on 100. Tätä korkeammat arvot kertovat optimistisesta ja matalammat pessimistisestä suhtautumisesta.

Lähde: Nielsen