Työuran alussa

Korkeakoulutetut nuoret koulutusta vastaavassa työssä

Suurin osa alle 35-vuotiaista korkeakoulutetuista kokee työskentelevänsä koulutustaan vastaavassa työssä.

Noin viidennes nuorista korkeakoulutetuista sanoo, että heidän tekemänsä työ vastaa vain jossain määrin koulutustasoa.

Alle 10 % korkeakoulutetuista nuorista on sitä mieltä, että työ vastaa omaa koulutustasoa huonosti tai ei lainkaan.

Alueelliset erot vastaajien välillä ovat kyselyssä merkittäviä. Etelä-Suomessa asuvat arvioivat Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvia useammin, että työ vastaa omaa koulutustasoa hyvin. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -katsauksesta.

Lähde: Tilastokeskus