Talous ja raha

Kolmannes naisista kokee palkkasyrjintää

Taloustutkimuksella tehty kysely sukupuolten välisestä tasa-arvosta opiskelussa ja työelämässä toi esiin, että naiset kokevat syrjintää palkkausasioissa.

Vastaajista 75 % koki, että sukupuoli ei ole vaikuttanut heidän saamaansa kohteluun opiskeluelämässä. 11 % sanoi saaneensa opiskeluissa sukupuolensa takia huonompaa kohtelua ja 6 % parempaa kohtelua.

Työelämässä tasa-arvon ei koettu toteutuvan yhtä hyvin. 66 % koki, että sukupuoli ei ole vaikuttanut kohteluun työelämässä. 15 % sanoi saaneensa huonompaa kohtelua kuin toinen sukupuoli ja 5 % koki saaneensa parempaa kohtelua.

Palkkausta tasa-arvoisena piti 62 % vastaajista, mutta 18 % sanoi saaneensa huonompaa kohtelua ja 4 % parempaa kohtelua kuin toinen sukupuoli. Erityisesti naiset kokivat saaneensa huonompaa kohtelua palkkauksessa ja uralla etenemisessä kuin miehet.

Negatiiviset kokemukset korostuivat erityisesti toimihenkilöiden sekä kotiäitien ja -isien vastauksissa. Helsingissä ja Uudellamaalla asuvien vastauksissa nousivat esiin kokemukset epätasa-arvosta.

Tutkimukseen vastasi noin 1000 henkilöä internetpaneelissa huhtikuussa 2018.

Lähde: Iltalehti