Moni palkansaaja kokee nykyisin tarvetta kohtuullistaa työntekoaan ja poiketa tavanomaisista työjärjestelyistä.

Organisaation ja työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden yhteensovittaminen on joskus työlästä, mutta yhteisvoimin löydetyistä ratkaisuista hyötyvät yleensä niin työnantajat, työntekijät kuin organisaatiokin. Näin todetaan Työterveyslaitoksen uudessa kirjassa ”Ulos oravanpyörästä – Työn kohtuullistamisen edut ja haitat”.

Työn kohtuullistamisen tarve voi tulla eteen esimerkiksi lasten ollessa pieniä, vaativampien tehtävien vastaanottamista harkittaessa, terveysongelmien ilmaantuessa, työn mielekkyyden kadotessa tai eläkeiän lähestyessä. Jotkut vierastavat alusta saakka liian työ- ja kulutuskeskeistä elämäntyyliä, kun taas toiset havaitsevat tarpeen kokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen myöhemmissä urakehityksen vaiheissa.

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kartoitettiin työtään kohtuullistaneiden, downshiftaajien kokemuksia. Useimmat heistä olivat tyytyväisiä valintoihinsa, vaikka toiveiden toteuttaminen ei ollut aina helppoa ja elämisen tasokin piti sovittaa pienentyneisiin tuloihin. Kirjan mukaan monet saivat uutta virtaa työntekoonsa, ja asenne elämään ja työntekoon saattoi muuttua pysyvästi.

Kohtuullistaminen organisaatiossa

Työntekijöiden kohtuullistamistoiveiden kuuntelu edellyttää henkilöstöjohdolta sekä halua että kykyä sovitella yhteen organisaatioiden ja työyhteisön jäsenten erilaisia tarpeita. Se voi tuottaa päänvaivaa etenkin esimiehille, koska aina on myös huolehdittava alaisten tasapuolisesta kohtelusta.

Toisaalta työntekijöiden osaaminen ja työpanos saadaan parhaiten käyttöön silloin, kun työnantaja pyrkii ottamaan heidän voimavaransa ja elämäntilanteensa huomioon töiden järjestelyissä. Mahdollisuus työn keventämiseen tai tilapäiseen irtiottoon on auttanut monia tutkimukseen osallistuneista rakentamaan työuraansa ja elämäänsä terveemmälle ja kestävämmälle pohjalle.

Dialogia

Kaikkien osapuolten kannalta hyvien ratkaisujen löytyminen on edellyttää vastavuoroista joustamista ja kuuntelua. Dialogilla on oleellinen merkitys hyvien tulosten saavuttamisessa niin työpaikoilla kuin koko yhteiskunnassa.

Tällä hetkellä monet joutuvat ponnistelemaan täysillä paitsi uratavoitteiden saavuttamiseksi myös säilyttääkseen työpaikkansa. Suorituspaineet kohdistuvat niihinkin, jotka vasta etsivät paikkaansa työelämässä. Yhteiskunta kehottaa lisäämään tekemänsä työn määrää, mutta käytännössä työmahdollisuuksia on rajatusti.

Lisätietoja: kirjoittajat Antti Kasvio, puh. 040 555 1362 ja Susanna Lundell, puh. 043 824 6893.

Lähde: Ulos oravanpyörästä – Työn kohtuullistamisen edut ja haitat. Antti Kasvio ja Susanna Lundell, Työterveyslaitos 2015.