Työhyvinvointi

Kohtuullinen pelaaminen tekee hyvää aivoille

Tutkija Mona Moisala on mukana Mind the Gap -tutkimusprojektissa, jossa on selvitetty teknologian käytön vaikutusta aivotoimintaan. Hän väittelee aiheesta 31. maaliskuuta.

Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti kahteen ilmiöön: monisuorittamiseen ja sen vaikutukseen keskittymiskykyyn sekä pelaamiseen ja sen vaikutukseen muistin toimintaan. Tutkittavina oli joukko 13–24-vuotiaita nuoria. Tulokset olivat odotetun kaltaiset. Monisuorittamisella havaittiin yhteys huonompaan keskittymiskykyyn ja pelaamisella puolestaan havaittiin hyviä vaikutuksia muistin toimintaan ja reaktionopeuteen.

– Pelaamista on tutkittu paljon ja meidän tutkimustuloksemme ovat samansuuntaisia kuin aiemmat: pelaaminen saattaa olla joidenkin aivojen tietojenkäsittelykykyjen kannalta jopa hyödyllistä. Se on vaativaa aivotreeniä. Mitä enemmän nuoret pelasivat, sitä paremmin he suoriutuivat työmuistitehtävistä, reaktioajat olivat nopeammat ja he pystyivät helpommin vaihtamaan tarkkaavaisuutta näöstä kuuloon ja toisinpäin, Moisala kertoo ja muistuttaa, että ongelmapelaaminen on kuitenkin asia erikseen.

– Jos pelaaminen menee ongelmapelaamisen puolelle, sillä ei ole enää suotuisia vaikutuksia, vaan kognitio romahtaa. Ongelmapelaaminen vie aikaa muilta aivojen kehitykselle tärkeiltä asioilta, kuten sosiaaliselta vuorovaikutukselta. Kohtuus on siis tässä hyvä käsite.

Monisuorittamisen suhteen tutkijat huomasivat, että monisuorittajilla, eli niillä, jotka tekivät montaa asiaa yhtä aikaa käyttäessään arjen teknologiaa, oli vaikeampi keskittyä pitkäjänteisyyttä vaativiin tehtäviin.

– Avoin kysymys on kuitenkin se, monisuorittavatko he enemmän, joilla on jo lähtökohtaisesti huonompi keskittymiskyky. Aivot ovat joka tapauksessa muovautuvaisia. Se, mitä tehdään ja harjoitetaan, paranee ja se, mitä ei tehdä, heikkenee. Jos pitkäkestoista keskittymiskykyä ei harjoiteta, on hyvin mahdollista, että se heikkenee, Moisala sanoo.

Mona Moisala puhuu aiheesta ”Digiajan vaikutukset kehittyviin aivoihin” kansainvälisellä aivoviikolla järjestettävässä, Aivosäätiön Kehittyvät aivot -seminaarissa maanantaina 13. maaliskuuta klo 17–19 Helsingin yliopistolla.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on kaikille avoin. Puhujina Mona Moisalan lisäksi tilaisuudessa akatemiaprofessori Kai Kaila ja lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen.

Moisalan väitöstilaisuus pidetään 31.3. klo 12 Helsingin yliopistolla.

Lähde: Aivosäätiö