Työllisyysnäkymät

Koeaika puolivuotiseksi?

11.2.2016 klo 10:23

Työntekijöiden koeajan pidentäminen puhuttaa. Hallitus aikoo esittää, että koeaikaa pidennettäisiin nykyisestä 4 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Jos koeaika pitenisi 4 kuukaudesta 6 kuukauteen, määräaikaisia työsopimuksia voitaisiin tehdä vuoden aikana enintään kolme kertaa, jos työntekijä ei ole ollut työsuhteessa samaan työnantajaan edeltäneen kahden vuoden aikana.

Hallituksen esityksen mukaan irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoitetta lyhennettäisiin 9 kuukaudesta 4 kuukauteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esitykset, jotka lähtevät lausuntokierrokselle. Hallituksen esityksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja helpottaa työllistymistä.

Lähde: STT