Työllisyysnäkymät

Kiinteistöosaajista on pulaa ja markkinoinnin tehtäviin ylitarjontaa

25.5.2018 klo 13:32

Oikotie Työpaikkojen markkinatieto -palvelu kokoaa ajankohtaista tietoa työpaikkojen tarjonnasta ja kysynnästä maakunnittain sekä tehtäväalueittain.

Markkinatiedosta selviää, että joillakin alueilla on vaikea löytää työntekijöitä ja toiset alat kärsivät suoraisesta työvoimapulasta.

Nyt esimerkiksi rakennusalalla on tarjolla enemmän työpaikkoja kuin on kysyntää. Tämä koskee koko Suomea. IT-alan työpaikkoja on tarjolla kysyntää enemmän Uudellamaalla ja Jyväskylän seudulla, kun taas Lapin alueella on pulaa hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä.

Koulutus- ja opetustehtäviin haetaan koko maassa

Koulutus- ja opetustehtäviin sekä markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtäviin haetaan nyt koko maassa keskimääräistä enemmän suhteessa avoimiin tehtäviin. Toimistotyöhön sekä julkishallinnon työpaikkoihin ja järjestötyöhön on myös enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

Muutamilla aloilla, esimerkiksi logistiikan tehtävissä, kysyntä ja tarjonta vaihtelevat alueellisesti. Suunnittelualan paikoissa tarjontaa on selvästi Uudellamaalla ja Keski-Suomessa, kun taas esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa tehtäviä haetaan aktiivisemmin suhteessa avoimiin paikkoihin.

Oikotie edistää työpaikkojen ja hakijoiden kohtaamista

– Haluamme markkinatieto-sivullamme tarjota näkymän sekä päättäjien että työnhakijoiden hyödyksi.  Markkinatieto kertoo, millaista kysyntää eri alojen tehtävistä on eri puolella Suomea ja auttaa sitä kautta tekemään työllisyyttä tukevia päätöksiä tai vaikka eri uravaihtoja pohtivan nuoren valintoja, Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa sanoo.

Markkinatiedon data perustuu Oikotien työpaikkailmoituksiin ja Oikotie Työpaikkojen hakukoneen käyttöön. Tarjontaa ja kysyntää verrataan kaikkien toimialojen keskiarvoon kyseisellä alueella.

– Data on kiinnostavaa myös rekrytoijan näkökulmasta. Jos jollain alueella haetaan erityisen paljon tietyn tehtäväalueen töitä, indikoi tämä, että hakijoita sen tyyppisiin tehtäviin on tarjolla. Jos taas työpaikkojen tarjonta on suurempi kuin kysyntä, on erityisen tärkeää panostaa haettavaan paikkaan ja työpaikkailmoitukseen. Myös työnantajamielikuvan merkitys nousee näissä tapauksissa, Senior Product Manager Noora Holmström Oikotie Työpaikoista sanoo.

Oikotie Työpaikoilla on 270 000 viikkokävijää ja sivustolle jätetään 7200 työpaikkailmoitusta kuukaudessa. Dataa työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta on tarjolla joulukuusta 2017 asti.