Työuran alussa

Kiinnostus ohjaa ammatinvalintaa

Koulutuskyselyn mukaan unelma-ammatti valitaan sydämen ääntä kuuntelemalla.

Myös työllistymismahdollisuudet koulutuksen jälkeen painavat ammatinvalinnassa. Kiinnostavat oppiaineet ja kiinnostus alaa kohtaan ovat selkeimpiä motivaattoreita koulutusta valittaessa (77 % vastaajista).

Huomioitavaa on, että niin nuorilla kuin aikuisilla työllistymismahdollisuudet opintojen jälkeen ovat lisäksi tärkeä tekijä koulutusvalintoja punnittaessa (61 % vastaajista). Erityisesti nuoret ovat valmiita muuttamaan opiskelujen perässä. Vain noin kolmannes toivoi opiskelupaikan löytyvän oman kotikaupunkinsa läheltä.

Työllisyystilanne kiinnostaa

Jopa 78 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo huomioivansa alan työtilanteen ainakin osittain koulutusta valittaessa. Lähes kaikki ovat tutkineet tai aikovat tutkia työllistymismahdollisuuksia koulutuksen jälkeen. Lisäksi vastaajat pitävät erityisen tärkeänä, että tulevalla oppilaitoksella on hyvät yhteydet työelämään, jolloin työllistymismahdollisuudet paranevat.

Vanhempien mielipidekin tärkeä

Moni nuori keskustelee vanhempiensa kanssa alasta, jota he haluavat lähteä opiskelemaan. Pääsääntöisesti vanhemmat kannustavat nuoria hakeutumaan omille suosikkialoilleen. Nuorista 60 prosenttia mainitsee, että heidän vanhempansa toivovat nuoren valitsevan itseään kiinnostavan alan.

Vuosittainen Studentum.fi -koulutussivuston kysely toteutettiin tammikuussa 2017. Koulutuskyselyyn vastasi yhteensä 3915 peruskoulun jälkeistä koulutusta etsivää nuorta ja aikuista.

Lähde: Studentum.fi