Organisaatioiden olemassaolo perustuu arvon luomiseen. Arvoja luodaan asiakkaille, osakkaille ja yhteiskunnalle.

Arvon luomisprosessi alkaa aina organisaation sisältä. Jos perusta ei ole kunnossa, voi olla vaikeaa tuottaa tuloksia ja arvoja niille tahoille, joiden kanssa organisaatio harjoittaa liiketoimintaa, ja ansaitsee leipänsä. Arvo on asia, jonka perusteella jotakin pidetään merkityksellisenä tai hyvänä, arvokkaana.

Arvoilla on eri tasoja ja kulttuureissa arvot periytyvät sukupolvilta toisille, kun taas henkilökohtaisella tasolla ihmisillä voi olla henkilökohtaisia, ammatillisia ja sosiaalisia arvoja. Mutta miten johtajien ja esimiesten tulee ottaa arvot huomioon työssään?

Johtajan voi olla haastavaa ottaa huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset arvot. Henkilökohtaisten arvojen lisäksi työntekijöillä on jaettuja, ns. hiljaisia arvoja. Tutkimuksen mukaan jaetut arvot sijaitsevat organisaation kulttuurin ytimessä, ja siksi on erityisen tärkeää, että johtajat huomioivat ne jokapäiväisessä työssään. Organisaation kulttuuri muotoutuu automaattisesti, ja arvoja ei keksitä vaan ne löydetään. Arvojohtamisen avulla johtaja voi heijastaa johtamistyylissään työntekijöidensä arvoja sekä parantaa työtyytyväisyyttä ja motivaatiota.

Arvojohtamista voi opiskella esimerkiksi Probanassa. Lue lisää osoitteesta: www.probana.fi