Työhyvinvointi

Keskittymiskykyvalmennus työelämässä

6.10.2016 klo 7:10

Onko sinun vaikea keskittyä? Tuntuuko, että päivän työt jäävät tekemättä levottoman mielen takia? Kokeile keskittymiskykyvalmennusta.

Ville Ojanen Aivokunto Oy:stä vastasi keskittymiskykyvalmennusta koskeviin kysymyksiimme.

Mistä keskittymiskykyvalmennuksessa on kyse?
Keskittymiskyky - tai oikeastaan sen puute - on minulle työelämätaitojen valmentajana eniten esille nouseva vaativan tietointensiivisen aivotyön haaste. Ihmiset kokevat tarvitsevansa työkaluja ja konkreettista apua arjen kaaoksen ja monien samanaikaisten prioriteettien hallintaan siten, että tärkeät asiat tulisivat tehdyiksi. Valmennus vastaa tähän tarpeeseen. Kyseessä on kuuden viikon verkkovalmennus, joka koostuu viikottaisista asiantuntijavideoista, tehtävistä ja itsensä kehittämistä tukevista muista materiaaleista (mm. Itsearviot).

Mitä apua keskittymiskykyvalmennuksesta on työntekijälle ja esimiehelle?
Se auttaa hahmottamaan mistä kyky keskittyä syntyy ja mikä näistä tekijöistä voi olla itselle se heikoin lenkki. Se antaa konkreettisia keinoja ajanhallintaan, tavoitteiden asetantaan ja itsetuntemukseen. Esimiehelle se antaa valmiuksia ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja kättä pidempää työntekijöiden keskittymiskyvyn tukemiseen.

Miten keskittymiskykyvalmennukseen voi hakeutua?
Verkkosivulta löytyy lisää tietoa.

Kenelle keskittymiskykyvalmennus sopii?

Kaikille tämän päivän työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Erityisesti niille, jotka kokevat että ajanhallinnan, organisoinnin, kaaoksen hallinnan tai tehokkuuden kehittämisestä on heille mahdollisesti hyötyä. Keskittymiskykyvalmennus on laajempi käsite kuin ajankäytön hallinta. Tavallista on, että keskitytään ainoastaan ajankäytön hallintaan. Se ei usein auta, koska keskittymiskyvyn haasteet ovat yksilöllisiä ja itsetuntemuksen kehittäminen on tärkeä osa juurisyiden tunnistamista ja keinojen löytämistä.

www.academyofbrain.com