Talous ja raha

Keskieläke oli 1 680 euroa kuukaudessa vuonna 2018

28.3.2019 klo 10:32

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 680 euroa kuukaudessa vuonna 2018 eli runsaat 20 euroa suurempi kuin vuonna 2017.

Mediaanieläke oli 1 459 euroa kuukaudessa eli runsaat 20 euroa suurempi kuin edellisvuonna. Lähes 40 % eläkeläisistä sai eläkettä alle 1 250 euroa kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia. Yli 3 000 euron eläkettä sai 7 % eläkkeensaajista. Heistä selvä enemmistö on miehiä.

Miesten keskieläke oli 1 898 euroa ja naisten 1 499 euroa kuukaudessa eli runsaan viidenneksen pienempi. Suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla, keskimäärin 1 994 euroa kuukaudessa. Kuntatasolla suurimpia eläkkeitä maksetaan Kauniaisissa, keskimäärin 3 059 euroa kuukaudessa.

Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saa 33 %. Joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 % ja 50 kunnassa yli puolet 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Vuonna 2008 vain kahdessa kunnassa eläkeläisten osuus yli 16-vuotiaista oli yli puolet. Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo (44 %), ja vain Uudellamaalla (26 %) eläkeläisiä on alle 30 %.’

Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 200 000 henkilöä eli noin 6 % työikäisestä väestöstä. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä laski hieman vuodesta 2017.

Kokonaiseläkemeno vuonna 2018 oli 31 mrd. euroa, josta työeläkkeitä oli 28 mrd. euroa ja Kelan eläkkeitä 2,4 mrd. euroa.

Lähde: Eläketurvakeskus