Työnhaku

Kesätyöpaikkoja on hyvin tarjolla

3.2.2016 klo 15:30

Kesätyönhaku käy kuumimmillaan. Määrällisesti eniten kesätyöpaikkoja on tarjolla kaupan, kiinteistöpalveluiden ja teknologiateollisuuden aloilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK teetti syksyllä 2015 jäsenyrityksilleen kyselyn, jossa tiedusteltiin kesätyöpaikkojen määrää kesällä 2016. Kyselyyn vastasi 700 jäsenyritystä.

EK:n arvion mukaan esimerkiksi kesätoimittajia palkataan kesällä 2016 hieman edelliskesää enemmän. Lisää kesätyöpaikkoja on myös aiempiin vuosiin verrattuna rakennusalalla, metsäteollisuudessa ja liiketoimintapalveluissa. Kaiken kaikkiaan 12 prosenttia vastaajayrityksistä sanoi lisäävänsä kesätyöpaikkojen määrää kesällä 2016.

Tavoitteena työllistää 110 000 nuorta

Tavoitteena on, että EK:n jäsenyritykset työllistäisivät 110 000 nuorta kesällä 2016. Viime kesänä nuorten kesätyöpaikkojen määrä oli alle 100 000.
Vaikka taloudelliset suhdanteet vaihtelevat, se harvemmin näkyy kesätyöpaikkojen määrässä. Nuorille halutaan antaa mahdollisuuksia ja kesätyöntekijöitä tarvitaan.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK