Työuran alussa

Kesätyönantajalla on suuri merkitys nuorelle

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorelle yleensä unohtumaton kokemus. Rohkaiseva ja avoin työnantaja ja esimies, joka huolehtii uudesta työntekijästä ja hänen perehdyttämisestään huolellisesti, on jokaisen nuoren toiveissa.

Tarjoa nuorelle hyviä muistoja

Harva unohtaa ensimmäiset työpaikkansa tai sen, miten hänet on otettu siellä vastaan. Työnantaja onkin mukana ainutlaatuisissa hetkissä nuoren elämässä.

Varaa aikaa perehdytykseen

Nuorelle ei ole kertynyt vielä työkokemusta, jonka varaan rakentaa työelämässä pärjäämistään. Työnantajana kannattaa varmistua siitä, että nuori tietää, osaa ja hän tietää mistä saa apua. Perehdytys vaatii aikaa ja sitä kannattaa tehdä pikku hiljaa, koko ajan, ei vain ensimmäisenä aamuna. Kysy nuorelta usein, miten hänellä menee.

Vaali turvallista tunnelmaa

Auta nuori työnteon alkuun ja kerro hänelle, että alussa saa opetella tekemään erilaisia asioita. Kerro myös, että virheitä sattuu kaikille, mutta niistä voi oppia.

Anna sopivasti vastuuta ja luota nuoreen

Kerro työnantajana avoimesti, mitä odotat kesätyöntekijältä. Keskustele ja arvioi nuoren kanssa yhdessä vastuun kantamista ja työmäärää.

Näytä esimerkkiä

Kohteliaat käytöstavat ja välittäminen lisäävät työhyvinvointia. Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suora yhteys mielenterveyteen ja työssä viihtymiseen sekä ilmapiiriin. Aikuiset toimivat roolimalleina nuorille myös ravinnon, levon, palautumisen ja muiden elämäntapojen suhteen.

Vinkit kokosi Suomen Mielenterveysseuran lasten ja nuorten tiimi, jossa kehitetään nuorten mielenterveyden edistämistä Nuori Mieli Työssä -hankkeessa yhteistyössä S-ryhmän ja työeläkeyhtiö Elon kanssa.

Lähde: Suomen Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseura tekee työtä mielenterveyden edistämiseksi ja ongelmien ehkäisemiseksi. Mielenterveysseura puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Seura koordinoi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston toimintaa sekä edistää lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Mielenterveysseuran toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.