Työuran alussa

Kesätyökysely: Kesätyökokemus on arvokasta

20.4.2018 klo 14:37

Kysyimme sivuillamme millaiseksi nuoret kokevat mahdollisuutensa löytää kesätöitä tulevana kesänä. Suurin osa vastaajista koki kesätyömahdollisuudet omalla kohdallaan hyviksi, mutta tukeakin tarvittaisiin.

Kesätyön löytäminen ei aina ole helppoa. Haussa kannattaa hyödyntää kaikki mahdolliset kontaktit ja verkostot, kysellä apua vanhemmilta jne.

Kesätyön löytäminen on melko haastavaa

Kyselyyn vastanneista 1 % koki kesätyön löytämisen erittäin helpoksi. 16 %:n mielestä kesätyön löytäminen oli helppoa, 56 %:n mielestä melko haastavaa ja 27 %:n mielestä erittäin haastavaa.

Oletko hakenut apua kesätyön hakemiseen?

17 % vastanneista oli hakenut ja saanut apua kesätyön hakemiseen. 10 %:ia vastanneista oli hakenut apua, mutta ei ollut saanut sitä. 54 % ei ollut  hakenut apua, mutta koki, että olisi voinut tarvita sitä. 19 % vastaajista koki ettei tarvitse apua kesätyön hakemiseen.

Mikä on sinulle tärkein syy kesätyön hakemiseen?

”Kunnollisen työkokemuksen saaminen, jolloin on helpompi saada myös jatkossa töitä. Lisäksi uudet taidot ja työkaverit ovat tärkeitä. Uusien kontaktien luominen auttaa myös työllistymisessä.”

”Oman alan kokemusta olisi kiva saada, jotta töiden löytäminen valmistumisen jälkeen olisi helpompaa.”

”Raha, että voisin muuttaa pois kotoa ja ostaa koulutarvikkeita kuten kirjoja.”

”Kokemus, tulevaisuus, omat säästöt, itsenäisyys.”

”Työkokemus ja raha. Se, että saisin perspektiiviä siihen mitä teen lukion jälkeen.”

”Että voisin tienata rahaa, itsenäistyä ja tutustua erilaisiin aloihin tulevaisuutta ajatellen.”

”Haluan jo varhain työelämään kiinni.”

Kyselytehtiin 28.2.-3.4.2018. Kyselyyn vastattiin kaikkiaan 1 420 kertaa.