Työuran alussa

Kesäduunitutkimus 2016

25.10.2016 klo 14:29

Kesäduunitutkimukseen osallistui 95 organisaatiota ja siihen vastasi 5036 ihmistä.

Kesäduunitutkimuksessa ilmeni, että työnantajien tulisi panostaa palautteen antamiseen ja työpaikoille toivottiin lisää luontevia kommunikointitilanteita ja kohtaamisia.

Myös kohtuullinen palkka ja mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan olivat kesätyöntekijöille tärkeitä. Monet kesätyöntekijät kiittelivät sitä, että esimies oli auttanut heitä kehittymään ja he olivat myös päässeet vaikuttamaan työhönsä.

- 85 % voisi suositella työnantajaa ystävilleen

- 82 % kesätyökokemus lisäsi kiinnostusta työelämää kohtaan

Kesätyöntekijöiden First Seven Jobs –lista näytti seuraavalta:

1. Kunnan ulkotyöntekijä

2. Mainospostin jakaja

3. Lastenleirin apulainen

4. Toimistosiivooja

5. Aulaemäntä

6. Järjestöassistentti

7. Tutkimusassistentti

Lainauksia kesäduunitutkimukseen osallistuneiden vastauksista:

”Hakuprosessi on sujuva.”

”Työhaastattelu oli innostava.”

”Sain tarpeeksi tietoa rekrytoinnin etenemisestä.”

”Sain riittävästi tietoa kesätyöpaikan työpaikkailmoituksesta.”

”Tiedän työskennellessäni mitä minulta odotetaan.”

”Voin käyttää työssäni osaamistani.”

”Saan säännöllisesti palautetta työstäni esimieheltäni tai kollegoiltani.”

”Esimieheni on auttanut minua kehittymään työssäni.”

”Koen, että voin keskustella esimieheni kanssa mieltäni askarruttavista asioista.”

”Minut on otettu osaksi työyhteisöä.”

”Palkkani on kohtuullinen.”

”Työsopimusta on noudatettu koko työsuhteen ajan.”

”Työsopimus on käyty kanssani läpi riittävän hyvin.”

”Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri.”

”Tiedän oikeuteni ja velvollisuuteni työntekijänä.”

”Voisin suositella työnantajaani ystävilleni.”

”Voin vaikuttaa työhöni ja mielipiteitäni kuunnellaan.”

Lähde: Kesäduunitutkimus 2016 / Reeta Sutinen, T-Media

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanja käynnistyy 1.11.2016. Kampanjan olennainen osa on auttaa työnantajia kehittämään kesätyöprosessejaan.

www.vastuullinenkesaduuni.fi