Talous ja raha

Kenen vastuulla digitalisaatio on?

19.8.2016 klo 7:00

IFS:n päättäjätutkimuksen mukaan joka kolmannelta suomalaisyritykseltä puuttuu selkeä digistrategia, vaikka neljä viidestä uskoo digin nousevan avainasemaan lähivuosina.

Suomalaisyritykset korostavat digitalisaation merkitystä liiketoiminnassa, mutta ovat valmistautuneet huonosti uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönottoon. Joka kolmannelta (33 %) suomalaisyritykseltä puuttuu selkeä digistrategia, kun yllättäen neljä viidestä (81 %) näkee kuitenkin digin nousevan avainasemaan seuraavien viiden vuoden aikana. Neljä viidestä (78 %) tarvitsee myös lisää tietoa digitalisaatiosta.

Kansainvälinen toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP) kehittävä IFS selvitti alkuvuoden 2016 aikana digitalisaation kehitystä ja kasvun ajureita 20 eri maassa. Lisäksi tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta sitä, kenelle digitalisaation kehittäminen kuuluu pääasiallisesti yrityksessä. Vastaajina oli 500 päättäjää eri päätöksentekotasoilta ja eri toimialoilta kuten valmistavasta teollisuudesta, rakentamisesta, vähittäis- ja tukkukaupasta sekä öljy-, kaasu-, auto- ja energiateollisuudesta.

Tietohallintojohtaja Suomessa päävastuussa

Vastaajilta kysyttiin selvityksessä sitä, kenellä on yrityksessä päävastuu digikehityksestä. Suomessa päävastuussa on tietohallintojohtaja, vaikka vastaajakunnassa on epäselvyyttä, kenelle se kuuluu. Suomalaisyritysten vastaajista joka toinen (52 %) nimesi päävastuulliseksi tietohallintojohtajan, joka kolmas (37 %) toimitusjohtajan, joka neljäs (26 %) talousjohtajan, joka viides (19 %) teknologiajohtajan ja joka kymmenes (15 %) markkinointijohtajan.

Vastaajilta kysyttiin selvityksessä myös sitä, mitkä ovat tärkeimmät digitaalisuutta kiihdyttävät teknologiat. Kolmen tärkeimmän teknologian joukkoon nousivat Suomessa pilvipalvelut, esineiden internet (IoT) ja robottiteknologia.

Yli 20 maassa tehty tutkimus paljastaa myös maiden välillä eroja. Joka toisen (57 %) puolalaisyrityksen mukaan digitalisaatio kuuluu tietohallintojohtajalle, kun taas vain 41 prosenttia näkee sen kuuluvan toimitusjohtajalle. Melkein joka toisen (42 %) yhdysvaltalaisyrityksen mukaan se kuuluu talousjohtajalle, mutta vain joka kolmas (30 %) arvioi sen kuuluvan toimitusjohtajalle. Yhdysvalloissa vastaajat korostivat vähiten toimitusjohtajan asemaa muihin maihin verrrattuna.

Joka toinen brasilialaisyritys (57 %) arvioi sen kuuluvan teknologiajohtajalle. Brasiliassa vastaajat korostivat eniten teknologiajohtajan asemaa muihin maihin verrattuna. Joka toinen pohjoismaalainen (45 %) katsoo digin kuuluvan tietohallintojohtajalle, kun taas vain joka kolmas (38 %) näkee toimitusjohtajan olevan päävastuullinen. Aasiassa yritykset ovat muihin maihin verrattuna kaikista epävarmimpia. Joka kolmas (29 %) ei tiedä, kenen vastuulla digitalisaatio on.

Lähde: IFS

IFS™ on maailmanlaajuisesti tunnustettu johtava kehittäjä ja toimittaja toiminnanohjausjärjestelmissä (ERP), kunnossapitojärjestelmissä (EAM) ja huoltopalvelujen liiketoimintajärjestelmissä (ESM). IFS tarjoaa asiakkailleen läpinäkyvyyden omaan liiketoimintaansa, ja ketterän reagointimahdollisuuden ulkoisiin muutoksiin. IFS on pörssiyhtiö (XSTO: IFS), joka on perustettu 1983 ja työllistää yli 2 700 henkilöä. IFS palvelee maailmanlaajuisesti yli 2 400 asiakasta oman tytäryhtiöverkostonsa ja kasvavan kumppaniverkostonsa kautta. Suomessa IFS Finland Oy Ab:n pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lue lisää: www.ifsworld.com.
Tutustu IFS Blogeihin teknologiasta, innovaatioista ja luovuudesta
Twitter: @ifsworld