Talous ja raha

Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä vähenee

25.10.2016 klo 13:24

Kelasta työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 15 %. Määrä on kuitenkin pienentynyt vain 40 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Alle 40-vuotiaiden saajien määrä on kasvanut lähes 10 % vuodesta 2010.

Kelan työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2015 lopussa yhteensä 141 000 henkilöä. Määrä on vähentynyt koko 2010-luvun ajan. Vuoteen 2010 verrattuna saajia on 15 % vähemmän. Kansaneläkkeen saajien määrä vähenee, koska yhä useampi eläkeläinen saa nykyään riittävän suurta työeläkettä. Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähenee myös siksi, että pysymme usein vanhuuseläkeikään asti työkykyisinä .

Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 40 vuotta täyttäneiden joukossa lähes viidenneksen. Erityisen selvästi saajamäärä on pienentynyt 55–59-vuotiaiden ryhmässä. Se on pienentynyt yli 25 %.

Alle 40-vuotiaiden keskuudessa sen sijaan on enemmän Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajia kuin vuonna 2010 kaikissa 5-vuotisikäryhmissä. Eniten on kasvanut 20–24-vuotiaiden eläkeläisten määrä. Miesten osuus Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajista on kasvanut 2010-luvulla. Vuonna 2013 miehiä oli vuoden 2001 jälkeen ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeen saajina naisia enemmän. Vuonna 2015 naisten osuus oli saajista suurempi vain 55–64-vuotiaissa. Alle 40-vuotiaiden ryhmässä miesten osuus on pysynyt viime vuodet ennallaan eli 55 %:ssa.

Kuntoutustukena työkyvyttömyyseläkkeen sai viime vuonna kymmenesosa eläkeläisistä. Alle 40-vuotiaiden ryhmässä kuntoutustuen saajia oli kolmannes. Kuntoutustuen saajien määrä on pysynyt 2010-luvulla lähes ennallaan. Toistaiseksi myönnettyjen eläkkeiden määrä on vähentynyt vuodesta 2010 noin 16 %.

Viime vuonna jo 60 % sai Kelan työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Yleisimpiä eläkkeiden syitä olivat mielialahäiriöt, skitsofreniat ja älyllinen kehitysvammaisuus. Alle 40-vuotiaista 80 % sai Kelan eläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Määrä on lisääntynyt viidessä vuodessa 13 %.

Kuka on oikeutettu Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen

Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeutettu henkilö, jonka työeläketulot jäävät pieniksi ja jonka työkyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Kelan työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena kuntoutustukena tai vanhuuseläkeikään jatkuvana työkyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea maksavat ensisijaisesti työeläkelaitokset, kun henkilöllä on työuraa.

Lähde: Kela