Työhyvinvointi

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas ilmestyi

Itsensätyöllistäjiä edustavat ammattijärjestöt ovat julkistaneet Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaan verkossa. Oppaaseen on koottu pätkä-, silppu-, freelance- ja yrittäjätyötä tekeville sosiaali- ja eläketurvan perusteet selkokielellä.

Ammattijärjestöt haluavat auttaa itsensätyöllistäjiä löytämään heille tärkeän tiedon yhdestä paikasta. Sosiaaliturvalainsäädäntö on monimutkaista, mutta itsensätyöllistäjien kohdalla se on erityisen mutkikasta, koska he toimivat yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa.

Opasta ovat olleet tekemässä itsensätyöllistäjien asemaan perehtyneet ammattiliitot sekä Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA ja Eläketurvakeskus ETK.

Myös verkkosivusto itset.fion avattu. Ammattiliittojen itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä ITSET kokoaa jatkossa alaan liittyvää tietoa sekä tutkimuksia ja raportteja. Ryhmässä ovat mukana Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Suomen freelance-journalistit, Suomen Journalistiliitto, Tieteentekijöiden liitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry sekä keskusjärjestöt SAK, AKAVA ja STTK.

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas löytyy osoitteesta www.itset.fi.

Lähde: Suomen freelance-journalistit