Työuran alussa

Kehitä ominaisuuksiasi työtä varten

16.12.2014 klo 10:40

Työttömiä yhdistävät ominaisuudet kertovat huolestuttavia asioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Sosiaalisuutta ja paineensietokykyä vaativissa yrityksissä korostetaan suorituskeskeisyyttä luovuuden kustannuksella.

Tähän mennessä Uratestimme on tehnyt 170 000 suomalaista, joista 3080 on tällä hetkellä työttömänä. Vaikka työttömien taustalla on erilaisia ammatteja ja koulutusta, korostuu heidän vastauksissaan neljä yhteistä ominaisuutta. Itsearviointiin perustuvien testitulosten mukaan työttömillä on muita alempi paineensietokyky, he ovat muita sosiaalisesti epävarmempia, he suosivat luovaa ajattelua ja heidän kunnianhimonsa on muita matalampi.

Tutkimusdataa uratestin kehittäneen Assession toimesta tulkitsevan psykologian tohtoriKimmo Feldtin mukaan vahvin työttömyyttä edistävä yhdistelmä on heikon paineensietokyvyn yhdistyminen sosiaaliseen epävarmuuteen, joka voi estää onnistumisen työnhakutilanteissa.

Yrityksiin halutaan nyt tekijöitä, ei haastajia

Luovan ajattelun korostuminen tuloksissa yllättää, sillä rekrytointi-ilmoituksissa on pitkään haettu luovia osaajia. Luovuus on korkealla myös monen yrityksen arvolistalla. Luovuudella ei tarkoiteta yksinomaan taiteellisia ominaisuuksia vaan laajemmin muita luovuuden ilmentymiä. Feldtin mukaan on tyypillistä, että sosiaalisen epävarmuuden yhdistyminen luovuuteen vähentää kykyä viestiä omasta luovuudesta.

”On mahdollista, että tulos on heijastuma taloudellisesta tilanteestamme. Koska nykytilanteessa ei olla valmiita tekemän suuria investointeja, ei yrityksissä myöskään etsitä aktiivisti uusia ratkaisuja vaan pyritään pärjäämään vanhoilla. Tämä voi tarkoittaa, että työhön halutaan joku, joka hoitaa työnsä tehokkaasti pyrkimättä haastamaan olemassa olevia toimintamalleja”, Feldt tulkitsee.

Moniin asioihin itsessä voi vaikuttaa

Vaikka ominaisuudet ovat ihmisessä melko pysyviä, voi taitoja kehittää ja myös persoonallisuudessa tapahtuu ajan myötä muutoksia. Koska erilaisten ihmistyyppien erot johtuvat hermorakenteista, muiden seurassa väsyvää introverttia ei saa muutettua sosiaalisuudesta voimaantuvaksi ekstrovertiksi, mutta hän voi opetella käyttäytymään sosiaalisemmin.

Työelämä suosii sosiaalisuutta sekä vaatii kykyä itsensä markkinoimiseen ja mahdollisuuksiin vakuuttaa muut ideoistaan. Työyhteisössä vetäytyvät jäävät helposti sosiaalisempien jalkoihin, mutta on täysin väärin ajateltu etteivät he kaipaisi samalla tapaa huomiota. Hyvä esimies ymmärtää tämän ja osaa huomioida myös yhteisön hiljaisemmat jäsenet.

”Kokemukseni myötä luotan suomalaisiin esimiehiin siinä, että he arvostavat myös hiljaista puurtajaa ja osaavat kerätä tiimiinsä erityyppisiä ihmisiä. En usko, että kukaan ajattelee puheen määrää arvostuksen mittarina. Tärkeämpää on saada oma mielipiteensä kuuluville ja vetäytyville ihmisille tämä on yleensä vaikeampaa.”

Panosta työhaastattelussa esimerkkeihin

Koska sosiaalinen epävarmuus näkyy helposti työnhakutilanteessa, Feldt kehottaa epävarmaa valmistumaan haastatteluihin muita paremmin – ja panostamaan pakotetun itsekehun sijaan rehellisyyteen.

”Todellinen kuva henkilöstä syntyy konkreettisista esimerkeistä, ei läjästä adjektiiveja. Myös epävarma pystyy kertomaan itsestään faktoihin perustuvilla esimerkeillä: viimeisessä työssäni vastasin tästä, onnistuin näissä asioissa ja sain asiasta pomoltani tällaista palautetta. Koska meissä kaikissa on vikoja, on parempi myöntää jokin huono ominaisuutensa ja kertoa kuinka on pyrkinyt korjaamaan sitä, sen sijaan että väittäisi olevansa virheetön.”

Työelämä nopeutuu ja vaatii enemmän

Nuorten työttömien ryhmässä ominaisuuksista korostuivat eniten huono paineensietokyky ja alhainen kunnianhimo. Yli 50-vuotiaiden työttömien ryhmässä muista eniten poikkeavat ominaisuudet olivat matala paineensietokyky ja rauhallisen työtahdin arvostaminen. Ominaisuudet ovat ristiriidassa jatkuvasti nopeutuvan työelämän kanssa, joka vaatii ihmisiltä yhä suurempaa suorituskykyä.

”Työelämän mittarit perustuvat pitkälti tehokkuuden ja tuloksen mittaamiseen vaikka yrityksissä tarvitaan myös niitä, jotka pitävät työyhteisön kasassa ja mahdollistavat sen menestyksen”, Feldt summaa.

Kokeile Uratestiä
Saat tulostesi osana raportin, joka tarjoaa hyviä vinkkejä siitä miten kerrot itsestäsi ja ominaisuuksistasi kahdeksalla osa-alueella.