Työllisyysnäkymät

Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen toi 2 500 uutta työpaikkaa

14.10.2016 klo 7:00

Kaupan aukioloaikojen vapauttamisella on hyvä työllistävä vaikutus. Kaupan alan arvion mukaan tammi-kesäkuussa 2016 syntyi 2 500 työpaikkaa kauppojen vapautuneiden aukiolojen ansiosta.

Kaupan liiton kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 50 % kertoo lisänneensä työtekijöiden tai työtuntien määrää. Noin kolmannes ei ollut tehnyt muutoksia ja noin 16 % oli vähentänyt työtekijöiden tai työtuntien määriä. Useimmin lisätöitä ovat tarjonneet suuret kauppaliikkeet.

Lisääntynyt työ oli kyselyn mukaan kohdentunut usein osa-aikaiseen työhön joko tuntimäärien tai työntekijöiden lukumäärän kasvuna. Myös esimiesten tai yrittäjien tunnit olivat kyselyn mukaan lisääntyneet.

PAM:in mukaan vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Myös tarvittaessa töihin kutsuttavien ja harjoittelijoiden määrä on jonkin verran lisääntynyt.

Lähde: STT, Kaupan liitto