Työhyvinvointi

Katsekontaktillla on merkitystä

21.9.2016 klo 7:00

Katsekontakti on vahva sosiaalinen signaali. Toisen ihmisen suora katse nostaa fysiologista vireyttä.

Katsekontaktilla on useita erilaisia vaikutuksia kognitioon ja käyttäytymiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun ihminen huomaa toisen henkilön suoran katseen, hän tulee tietoisemmaksi itsestään. Toisen suora katse parantaa myös muistamista; näin muistaa paremmin, mitä toinen on puhunut.

Katseen kohteena oleminen tekee ihmisen käytöksestä sosiaalisesti hyväksyttävämpää ja saa ihmisen arvioimaan katsojaa myönteisemmin. Mutta miksi suora katse vaikuttaa niin monin tavoin?

Ranskalais-suomalaisen tutkijaryhmän tutkimuksen mukaan kaikki nämä vaikutukset liittyvät siihen, että katsekontakti saa ihmisen käsittelemään informaatiota suhteessa itseensä. Toisen suora katse kaappaa havaitsijan huomion puoleensa, ja syntyy katsekontakti. Tämän jälkeen havaitsijan huomio kääntyy kuitenkin sisäänpäin, omaan itseen. Tuloksena on, että ihminen alkaa tulkita vastaanottamaansa informaatiota suhteessa itseensä ja käyttää minä-käsitystään informaationkäsittelyn taustana.

Katseella on monia vaikutuksia

Suoran katseen kohteena olemisen toinen mielenkiintoinen vaikutus on, että ihmiset ottavat muut huomioon ja käyttäytyvät rehellisemmin. Tämä johtuu siitä, että informaation käsittely suhteessa omaan itseen vahvistaa huolta muiden sosiaalisen arvioinnin kohteena olemisesta ja huolta omasta maineesta. Tämä johtaa sosiaalisesti hyväksyttyyn, epäitsekkääseen käyttäytymiseen.

Katsekontaktin vaikutukset voivat tulla esiin myös silmiä esittäviä kuvia katsottaessa. Tämä johtuu siitä, että suoran katseen havaitseminen on vahvasti yhteydessä käsitykseen siitä, että on toisen huomion kohteena.

Tutkijat pohtivat myös, että koska katsekontaktilla näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisen kognitioon, sillä saattaa olla myös terapeuttisia vaikutuksia. Tätä asiaa olisi tärkeää selvittää tulevissa tutkimuksissa.

Tutkimusta on tukenut muun muassa Suomen Akatemia Ihmisen mieli -tutkimusohjelmasta. Tutkimustulokset julkaistiin Consciousness and Cognition -tiedelehdessä. Conty, L., George, N., Hietanen, J. K. (2016). Watching Eyes effects: When others meet the self. Consciousness and Cognition, 45,184–197.Lue lisää

Lähde: Tampereen yliopisto