Työnhaku

Kasvata luovuutta!

25.11.2017 klo 12:17

Luovuus rakastaa uusia näkökulmia, mutta miten löytää niitä tavallisesta arjesta? Luovuus kasvaa, kun käännät ajatuksesi.

Oman mielen kapasiteettia voi laajentaa haastamalla sitä rajoittavia uskomuksia. Siinä apuna toimivat ajatusten päälaelleen kääntäminen ja pieni hulluttelu.

Huh. Taas yksi workshoppi, jossa pitäisi olla luova ja uskaltautua laatikon ulkopuolelle. Bisneselämän kliseeksi muuttunut ajattelumalli yllyttää irrottelemaan, mutta entä jos koko ajatus ahdistaa?

Mentaalivalmentaja Jaana Hautala kertoo törmäävänsä aiheeseen usein.

– Suomessa on todella vahva loogisen ajattelun ihanne, joka usein tekee arjesta suorittamista. Loogisen ajattelun täydentäjä, intuitio puolestaan auttaa hyödyntämään olemassa olevaa tietoa monimuotoisemmin, mutta vaatii rentoutta ja läsnäoloa. Intuitiolle kannattaa raivata tilaa, koska se ei toimi loogisen päättelyn ahtaassa boxissa.

Hautalan mukaan jokainen on luova lapsena, mutta varttuessaan moni menettää kykynsä heittäytyä. Samalla ajattelua alkavat rajoittaa uskomukset, joilla ihminen tiedostamattomasti määrittää itseään. Ne ohjaavat ajattelua tutuille urille, mikä vaikeuttaa uusien ideoiden näkemistä.

Mistä ajatuksesi tulevat?

Tutkimuksen mukaan ihmisen mielessä on päivittäin jopa yli 60 000 ajatusta. Yllättävää on, että niistä vain harvat ovat todella peräisin meiltä itseltämme.

– Ajatuksemme pohjautuvat historiaan, arvoihin, tapaamme hahmottaa maailmaa sekä uskomuksiin, jotka kumpuavat kokemuksista ja kohtaamisista. Ne voivat olla sinällään varsin tavallisia, mutta joskus ne vaikuttavat tavallista voimakkaammin mieleemme.

Tapahtumista monet juontavat lapsuuteen, jolloin mielemme on herkin vaikutteille.

Hautalan mukaan esimerkiksi kuvaamataidon opettaja voi sanoa oppilaalleen, että tämä on ihan hyvä, mutta yritäpä piirtää vähän luovemmin. Lause voi jättää lapsen mieleen ajatuksen, ettei hänessä ole luovuutta. Tällaiset uskomukset ovat fiktiivisiä näkökulmia, jotka laittavat turhia jarruja elämään.

Jos päässä pyörii rajoittavia ajatuksia, on hyvä miettiä mistä ja keneltä ne tulevat ja pitävätkö ne todella paikkansa. Tärkeintä on tulla tietoiseksi omasta sisäisestä puheestaan, sen sävyistä ja siitä, millaisiin tilanteisiin omat uskomukset perustuvat.

Luovuus rakastaa rentoutta

Harmillista kyllä, tieto yksin ei muuta uskomuksia. Jos mieltä käskee muuttumaan, pitää se usein tutuista ajatuksista kiinni entistä tiukemmin. Siksi uskomuksia kannattaakin Hautalan mukaan lähteä purkamaan systemaattisesti.

– Kyse on vain ajatuksista. Miksi ei kokeilisi kääntää niitä täysin päälaelleen ja kokeilla miltä sellainen tuntuisi? Kun ajatusta toistelee mielessään, alkaa mieli vähitellen toteuttaa saamaansa viestiä.

Omien uskomusten testaamisen voi mieltää osaksi laatikon ulkopuolella -ajattelun yhteydessä puhuttavasta epämukavuusalueelle menemisestä. Ongelmanratkaisuun tarvittavaa luovuutta voi herätellä myös kevyemmin keinoin. Tutkimusten mukaan myös haaveileminen ja mielen harhailu voivat edistää luovuutta.

On myös hyvä muistaa, että parhaidenkin innovaatioiden takana olevat ideat ovat usein enemmänkin sattuman siivittämiä oivalluksia kun vakavamielisen aivoriihen tulosta. Rentoutta peliin siis. Mieltään voi aktivoida vaikka seuraavilla keinoilla.

Kirjoita ongelmasi runoksi tai tarinaksi

Runon kirjoittaminen käsillä olevasta ongelmasta voi tuntua hölmöltä, mutta se voi auttaa vaihtamaan näkökulmaa loogisesta luovemmaksi. Runon tai tarinan ei välttämättä tarvitse tarjota ongelmaan ratkaisua, vaan avata uusia näkökulmia. Tekstissä voit esimerkiksi pukea ongelmasi eläimen hahmoon tai nähdä sen tunnetilana.

Piirrä kuva

Myös kuvan piirtäminen auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja saa tarkastelemaan aihetta eri kulmista. Mieti myös mitä piirroksesta puuttuu ja miten siihen voisi liittää uusia asioita.

Hakeudu erimielisten seuraan

Omasta arvomaailmasta poikkeavat ajatukset herättävät mielessä usein vastustusta, mutta sen sijaan kannattaa yrittää nähdä asia vierain silmin. Silloin voi nähdä asioita oman kuplan ulkopuolelta.

Virittäydy tunnelmaan

Työelämässä ennakkoluuloton ja heittäytyvä ideointi vaatii luottavaista, avointa ja positiivista ilmapiiriä. Flow-tilaan pääsemistä voi edistää asennoitumalla tulevaan.

– Luovuus ei pidä käskemisestä. Siksi oikeaan ilmapiiriin on tärkeä virittäytyä. Virittäytymiskeinoksi voi sopia mielikuvaharjoittelu tai mielen tyhjentäminen ja pysähtyminen. Itse keskityn hengitykseen ja mietin samalla millaisen tunnelman haluan viedä edessä olevaan tilaisuuteen. Sen jälkeen päästän ajatuksesta irti, sillä olen antanut intuitiiviselle mielelleni käskyn kertoen, että olen valmis.

Anna Väre