Työhyvinvointi

Kansalaisopisto on luovuuden lähde

17.9.2015 klo 10:25

Kansalaisopistojen liitto KoL oli mukana Kuntamarkkinoilla 9.-10.9.2015 muistuttamassa kansalaisopisto-opiskelun hyvinvointivaikutuksista.

Kuntamarkkinat on kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma. Tapahtumassa kuntaväki pääsi äänestämään kansalaisopiston tärkeimmästä vaikutuksesta kuntalaiseen. Lisäksi kansalaisopistojen ständillä oli mahdollisuus kirjoittaa terveisiä opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Ylivoimaisesti suurin osa kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä piti tärkeimpänä kansalaisopiston roolia luovuuden lähteenä ja vapaa-ajan virkistäjänä. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen nauttii työstään enemmän, jaksaa paremmin sekä tarttuu helpommin uusiin haasteisiin ja tehtäviin. Kansalaisopisto-opiskelu tuo vastapainoa hektiselle työelämälle.

Myös tutkimustuloksia

Myös tutkimustulokset (mm. Benefits of Lifelong Learning 2014) tukevat ajatusta hyvinvoinnin lisääntymisestä vapaan sivistystyön opintojen myötä. Toiseksi tärkeimmäksi vaikutukseksi nousi kansalaisopisto ikääntyvän ilona ja eläkeläisen elinvoimana. Ikääntyvä väestö kaipaa arkeensa yhteisöllisyyttä, virkistävää ja mielekästä toimintaa sekä helposti saavutettavia kohtaamispaikkoja. Aktiivinen arki ja mahdollisuudet viikoittaiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen vähentävät ennaltaehkäisevästi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

Kolmannen sijan kyselyssä sai kansalaisopisto työelämän tukena ja muutoksen mahdollistajana. Kun työelämän vaatimukset ja tarpeet muuttuvat huimaa vauhtia, kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden taitojen päivittämiseen sekä uuden oppimiseen.

Kansalais- ja työväenopistojen syyslukukauden kurssit ovat juuri käynnistyneet tai käynnistyvät pian. Kansalais- ja työväenopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Kurssit ovat kaikille avoimia ja 187 opiston opetukseen osallistuu vuosittain noin 650 000 kansalaista. Opistojen yhteystiedot sekä lisätietoa kansalaisopistossa opiskelusta löytyy osoitteesta www.kansalaisopistot.fi.

Mikä Kansalaisopistojen liitto?

Kansalaisopistojen liitto KoL on järjestö, joka toimii kansalaisopistojen, niiden opistolaisyhdistysten ja vapaan sivistystyön edunvalvojana. Liitto auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, jaana.nuottanen@kansalaisopistojenliitto.fi ja
Tiedottaja Lauramaija Hurme, lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi

Lähde: Kansalaisopistojen liitto