Työhyvinvointi

Kanna vastuu työhyvinvoinnistasi

29.2.2016 klo 7:00

Ihmisen "sisäinen piiskuri" patistaa usein suorittamaan enemmän ja paremmin. Omasta työhyvinvoinnistaan kannattaa kuitenkin kantaa vastuu itse. Myös stressiä voi oppia hallitsemaan.

Ihminen on yksilö. Meistä jokainen kokee hyvinvointiin liittyvät asiat omalla tavallaan. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten kohtuullinen työmäärä, riittävä osaaminen, kohtuulliset työajat, työturvallisuus, hyvä esimiestuki ja hyvä työilmapiiri. Myös työhyvinvoinnin kääntöpuoli, työpahoinvointi näkyy nykypäivän työterveyshuollossa. Ilmiö ei ole uusi, mutta syyt sen takana ovat vuosikymmenten aikana vaihdelleet. Tällä hetkellä syitä ovat muun muassa yleinen epävarmuus ja taloudellinen huoli. Pelko työpaikan menettämisestä voi aiheuttaa ylisuorittamisen kierteen.

Johda itseäsi ja hyvinvointiasi

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Fyysisesti tai psyykkisesti kuormittuneet työntekijät eivät jaksa ahertaa. Työturvallisuus- ja työterveyshuoltolait asettavat velvollisuuksia työntekijän työhyvinvoinnista. Vastuu työhyvinvoinnista ei kuitenkaan ole ainoastaan esimiehen harteilla. Parhaimmillaan työhyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä johdon, esimiesten, työterveyshuollon ja työntekijöiden kesken. Jokainen voi olla oman työhyvinvointinsa johtaja. Itseensä kannattaa suhtautua myötätunnon ja välittämisen kautta.

Voit vaikuttaa

Jos työ ahdistaa, on hyvä harjoitella toisenlaista lähestymistä. Usein sekin riittää, kun vain tarttuu toimeen. Työn imu, ns. flow-tila on erittäin tärkeä asia työhyvinvoinnissa. Siihen pääseminen on taito, jonka voi oppia työtä tekemällä. Tekemättömät työt stressaavat usein enemmän kuin itse työnteko. Liian suuriin tavoitteisiin pyrkiminen tai liian suuren tehtävämäärän ahnehtiminen kuormittavat ja uuvuttavat. Ylitunnollinen työntekijä voi lieventää sisäisen vaatijan ääntä ja muuttaa toimintatapaansa. Nykytyöelämä houkuttelee haalimaan liikaa töitä, ja pahimmillaan se voi johtaa uupumiseen. On hyvä muistaa, että kaikille sopivaa stressinhallintaohjetta ei ole olemassakaan. Välillä kannattaakin pysähtyä miettimään, mitä voisi tehdä toisin. Jokainen voi näin vaikuttaa omiin valintoihinsa stressitilanteissa.

Lähde: Telma