Kampaajat eivät altistu muuta väestöä enempää hormonitoimintaa häiritseville parabeeneille, bisfenoli A:lle tai resorsinolille, kertoo Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus. Tutkimuksessa mitattiin 77:ltä eri puolilla Suomea työskentelevältä kampaajalta virtsan kemikaalien pitoisuudet biomonitoroinnin avulla.

Kampaajien ja muun väestön hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien pitoisuudet virtsassa alittavat selkeän terveysriskin kynnysarvot. Tieto sekä resorsinolin että pidempiketjuisten parabeenien ja bisfenoli A:n terveysvaikutuksista on kuitenkin vielä osin puutteellista, eikä ehdotonta kynnysarvoa ole.

Kampaajien altistumista kemikaaleille on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän, vaikka kauneudenhoitoalan työntekijöiden altistuminen kemikaaleille on askarruttanut jo pitkään. Työperäisen hormonihäiriöille altistumisen sijaan aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty koko väestön yleistä, ympäristöperäistä tausta-altistumista. Jokainen voi altistua kemikaaleille ruoan, juoman ja kuluttajatuotteiden kautta.

Allergiat ja astma ammattitauteja

Kampaajat altistuvat työssään kuitenkin lukuisille muille kuin nyt tutkituille kemikaaleille. Niiden aiheuttamat ihoallergiat ja astma ovat kampaajien ammattitauteja ja voivat johtaa jopa ammatinvaihtoon. Kampaajan ammatti voikin sopia huonosti henkilöille, joilla on astma tai atooppinen iho.

Kosmetiikkateollisuus on korvannut nyt tutkittuja parabeeneja monissa tuotteissa isotiatsolini-yhdisteillä, jotka ovat aiheuttaneet paljon allergisia ihottumia sekä kuluttajilla että kauneudenhoitoalalla ja muissa ammateissa.

Kampaajien altistumista kemikaaleille tulee seurata jatkossa säännöllisesti. Käytössä olevien kemikaalien riskit pitää arvioida huolella tutkitun tiedon pohjalta.

Lähde: Simo Porras ym., Kampaajien altistuminen tietyille hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille. Työterveyslaitos, 2016.