K-ryhmä kehitti nuorisotakuuseen kolmikantamallin, jonka avulla nuorten työllistäminen on onnistunut yli odotusten. Keskon Matti Mettälän mukaan malli palvelisi yhteiskunnan ja yritysten tarpeita myös laajemmin.

Mistä lääkkeet kasvavaan nuorisotyöttömyyteen? Hallitus on ehdottanut ratkaisuksi nuorisotakuuta, jossa alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille pyritään takaamaan työ-, koulutus- tai työkokeilupaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Työllistymistä tuetaan Sanssi-kortilla, jonka avulla työnantaja saa tukea palkkakustannuksissa ja työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kantaakseen vastuunsa yhteisissä talkoissa, K-ryhmä haastoi kauppiaansa ja Keskon yksikkönsä työllistämään nuoria ja vastavalmistuneita nuorisotakuun avulla. Hanke käynnistettiin elokuussa 2013, jolloin tavoitteena oli palkata tuhat nuorta vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite rikkoutui reilusti etuajassa: elokuussa 2014 työpaikan oli saanut jo yli 1500 nuorta. K-ruokakauppojen lisäksi nuoria ovat työllistäneet Intersportin, Mustan Pörssin, K-raudan ja VV-Auton kaltaiset erikoisliikkeet. Viimeisen vuoden aikana K-ryhmä on palkannut kaikkiaan noin 10 000 alle 30-vuotiasta nuorta.

Koordinaattori yhteistyön avaimena

Keskon henkilöstöstä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Matti Mettälä pitää nuorisotakuuta erinomaisena tapana nuorten työllistämiseen.

”Nuorisotakuuta on arvosteltu voimakkaasti, koska nuorten työttömyyslukuja ei ole saatu laskuun, vaan luku on jopa hieman noussut viime vuodelta. Meillä malli kuitenkin toimii erinomaisesti ja uskon, että vastaavalla suunnittelulla ja resursoinnilla se olisi suhteellisen helposti sovellettavissa myös muualla”, Mettälä sanoo.

K-ryhmän luoma menettely perustuu kolmikantamalliin, joka tarkoittaa tiivistä yhteistyötä TE-hallinnon, työnantajien ja hankekoordinaattorin välillä. Vaikka onnistuminen on edellyttänyt sitoutumista monelta taholta, keskeinen rooli hankkeessa on ollut koordinaattorilla, joka muun muassa loi yhteydet kaikkiin Suomen TE-toimistoihin ja avusti kauppiaita paperiasioissa sekä muissa käytännön järjestelyissä.

Oppisopimus kasvattaa ja sitouttaa

Nuoren oppisopimuksella myymäläänsä palkannut K-kauppiaspari Pia Hämäläinen ja Ville Hämäläinen kokee nuorisotakuun tarpeelliseksi sekä nuorten että kauppiasyrittäjien näkökulmasta.

”Kaupan alalla ihmisiä tulee ja menee ja hyvän työntekijän löytäminen on joskus vaikeaa. Oppisopimus on hyvä tapa perehdyttää uusi työntekijä yrityksen tapoihin. Jos nuori kokee alan mielekkääksi, uskon hänen olevan halukas sitoutumaan työpaikkaansa myös pidemmällä tähtäimellä. Aloittelevalle kauppiaalle puolestaan valtion tarjoama tuki voi olla ainut mahdollisuus lisätyövoiman palkkaamiseen”, kauppias Pia Hämäläinen sanoo.

”Toivon mallin hyödyntämistä myös laajemmin”

Nuorisotakuu-ryhmän pääsihteeri Liisa Winqvist työ- ja elinkeinoministeriöstä kehuu järjestelmää, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uutta ammattia ja selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmia.

”Hanke on win-win tilanne, joka edistää nuorten ja yritysten kohtaamista. Toivon, että vastaavaa mallia kokeiltaisiin myös muissa yrityksissä ja organisaatioissa. Tulevaisuuden työpoliittisten haasteiden ratkaisemissa tarvitaan yhä tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden välillä”, Winqvist sanoo.

K-ryhmässä vuoden loppuun kestävä hanke saa todennäköisimmin jatkoa myös ensi vuonna.

Lisätietoja: www.kesko.fi/nuorisotakuu


K-ryhmä on vähittäiskaupan osaaja, jonka ketjuilla on noin 2000 myymälää ja 45 0000 työntekijää kahdeksassa maassa. Kesko ja K-kauppiaat työllistävät Suomessa noin 30 000 henkeä. Nuorisotakuu-hankkeen ohella K-ryhmä palkkaa nuoria säännöllisesti kesätöihin ja harjoittelijoiksi.

Teksti: Anna Väre, Kuva: Anna Väre. Artikkeli on julkaistu Helsingin Sanomien välissä ilmestyneessä Sanoma Rekrytointimedioiden Kasvun tekijät -liitteessä 20.9.2014.