Talous ja raha

Juristi jäänyt palkkakehityksestä

2.9.2015 klo 12:17

Juristikirje kertoi juristin säännöllisen työajan palkan laskeneen yksityisellä sektorilla. Kauppatieteiden maistereiden ja diplomi-insinöörien palkka on edennyt eri suuntaan.

Kuukausipalkkaisen ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneen, kuten OTM:n tai vastaavan, säännöllisen keskiansio yksityisellä sektorilla oli vuonna 2014 keskimäärin 6270 euroa. Tämä on 99 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 2013. Kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaneen palkka yksityisellä sektorilla nousi vähän edellisvuodesta, mutta alle 0,5 prosenttia.

Kuukausipalkkaisen OTM:n säännöllisen työajan palkka on reilu neljännes suurempi kuin KTM- ja DI-tutkinnon suorittajilla. Huomioitava kuitenkin on, että kuukausipalkkaisen OTM:n säännöllisen työajan palkka yksityisellä sektorilla on reilu neljännes suurempi kuin KTM- ja DI-tutkinnon suorittajilla.

Juristien määrä kasvussa

Kuukausipalkkaisten juristien määrä on yksityisellä sektorilla kasvanut reippaasti yli 10 prosenttia. Niin ikään kauppatieteilijöitä ja diplomi-insinöörejä oli tullut lisää yksityiselle sektorille. Diplomi-insinöörien määrä kasvoi prosentilla, kauppatieteilijöitä tuli lisää seitsemän prosenttia. KTM-naisten ja -miesten palkkaero (KTM-naisen palkka 82 % KTM-miehen palkasta) on suurempi kuin juristeilla. Sen sijaan diplomi-insinöörimiesten ja -naisten ero on huomattavasti pienempi, 87 %.

Palkka yksityisellä sektorilla 2014:
OTM-tutkinto (ja vastaavat) 6 270 e
Vuoteen 2013 verrattuna 99,3 %
KTM-tutkinto ja ylempi KTK 4 873 e
Vuoteen 2013 verrattuna 100,4 %
Diplomi-insinööri 4 964 e
Vuoteen 2013 verrattuna 100,4 %

Lähde: Tilastokeskus ja Juristikirje