Kuntoutus ja työ voidaan jatkossa yhdistää aiempaa joustavammin. Kuntoutusta voidaan toteuttaa paremmin myös avomuotoisena. Tämän mahdollistaa se, että Kela voi maksaa osakuntoutusrahaa 1.10.2015 alkaen.

Kuntoutuksen ja työn yhdistämiseen tulee vielä tänä vuonna uusia mahdollisuuksia. Jatkossa Kela voi maksaa puolet kuntoutusrahan määrästä sellaiselta kuntoutuspäivältä, jona henkilö on osallistunut sekä kuntoutukseen että tehnyt työtä. Osakuntoutusrahaa maksetaan kun henkilö työskentelee kuntoutuspäivänä enintään 60 prosenttia normaalista työajastaan palkkatyössään tai omassa yrityksessään.

Muutos pähkinänkuoressa

Lokakuun 2015 alusta voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeenkin kuntoutusraha maksetaan täysimääräisenä, jos kuntoutus estää työskentelyn kokonaan ja kuntoutuspäivä kestää vähintään neljä tuntia matkoineen.

Ennen lakimuutosta kuntoutusrahan maksaminen edellyttää, että kuntoutuspäivään kuluu vähintään 6 tuntia matkoineen. Muutoin kuntoutusrahan maksamisen edellytykset pysyvät ennallaan ja koskevat myös osakuntoutusrahaa.

Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha korvaavat kuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvaa ansion- ja työajan menetystä.  Kuntoutuksen tavoitteena on henkilön työssä jatkaminen, sinne palaaminen tai työelämään pääsy.

Sovi kuntoutusasioista työnantajan kanssa

Kuntoutusta on viime vuosina kehitetty asiakaslähtöisesti aikaisempaa avomuotoisempaan ja kevyempään suuntaan. Nyt korostetaan kuntoutujan aktiivisuutta ja osallistumista tukevaa toimintatapaa, mikä on kaikkien etu. Lisäksi kuntoutus toteutetaan lähelle kuntoutujan tavallista arkea, työtä ja elinympäristöä.

Työntekijä ja työnantaja sopivat yhdessä, voiko kuntoutuksen ja työn yhdistää samana päivänä. Tarpeen mukaan työterveyshuolto voi olla mukana arvioimassa, voiko kuntoutuja työskennellä kuntoutuspäivänä kuormittamatta voimavarojaan ja vaarantamatta kuntoutuksensa tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja:

www.kela.fi/kuntoutusraha

Lähde: Kela