Työnhaku

Joka toinen opiskelija kävi töissä opintojen ohella vuonna 2015

17.3.2017 klo 12:55

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaan prosenttiyksikön vuonna 2015 edellisestä vuodesta.

Opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä hieman alle puolet. Vuoden 2004 jälkeen osuus on ollut korkeimmillaan vuonna 2008, jolloin lähes kuusi kymmenestä opiskelijasta kävi töissä opintojen ohessa. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä.

Yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde 55 prosentilla ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 54 prosentilla. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kävi töissä opintojen ohella vajaa puolet. Naiset kävivät töissä opintojen ohessa miehiä useammin.

Lähde: Tilastokeskus