Työllisyysnäkymät

Johtajien vaihtuvuus kiivasta

4.3.2015 klo 15:05

Johtajien vaihtuvuus on entistä vauhdikkaampaa. Aiemmin johtaja saattoi viihtyä pestissään jopa 5-7 vuotta, mutta nyt pomo voi vaihtua jo kolmessa vuodessa.

Johtajien vaihtumiseen on monia syitä. Ensin karsitaan kuluja ja saneerataan, sitten yritystä luotsataan kohti uutta kasvua. Nämä kaksi asiaa tuntuvat määrittelevän voimakkaasti sitä, millaista johtajaa yritykseen kulloinkin haetaan. Suorahakutoimisto InHunt Groupin toimitusjohtajan Kari Juutilaisen mukaan tällä hetkellä kysyntää on sekä saneeraaja- että rakentajajohtajille. “Yhden tempun” johtajana ei kuitenkaan kukaan näinä päivinä enää pärjää. Nyt kaivataan todellisia tekoja.

Sosiaalinen media - turha pelko pois

Itsensä päivittäminen ja ajan hermolla oleminen koskevat niin yritysjohtoa kuin työntekijöitäkin. Ylimmältä johdolta halutaan nyt digitaalisuuden osaamista ja sosiaalisen median hallintaa. Sosiaalinen media ei saa olla kauhistus. Digitalisaatio on muun muassa kiristänyt ja nopeuttanut kilpailua. Hankala taloustilanne tuo soppaan oman osansa. Onnistumisiin ei voi jäädä pitkäksi aikaa vellomaan, sillä silloin jää auttamatta jälkeen. Kilpailueduista nauttimiseen jäävä aika on selvästi aiempaa lyhyempi. Nyt pitää juosta kaksi kertaa nopeammin, että pääsee etenpäin.

Vastuun jakaminen synnyttää kasvua

Nykyjohtajalta odotetaan, että hän ottaa työntekijät huomioon paremmin kuin menneinä vuosikymmeninä. Puhutaan niin sanotusta edestä johtamisesta. Käskyjä ei kannata jaella norsunluutorneista, sillä kasvua ei synny ilman työntekijän sitouttamista ja luottamusta. Nykyjohtajan pitää olla karismaattinen, mutta ei liian jyräävä. Kaikkea vastuuta ei voi eikä kannata kahmia itselleen, vaan työntekijöille tulee jättää tilaa oman työnsä tekemiseen. Myös reitin on oltava selvä. Se mihin ollaan matkalla, on oltava johtajan tiedossa. Vaikka maailma muuttuu ja muutokseen pitäisi osata reagoida, jatkuva poukkoilu vasemmalle ja oikealle ei tee johtajasta uskottavaa ulkomaailman eikä etenkään työntekijöiden silmissä.

Elvyttäjäjohtaja - uhka vai mahdollisuus?

Huippujohtajankin osaaminen vanhentuu. Yrityksessä saatetaan siis tarvita elvyttäjäjohtajaa. Elvyttäjäjohtaja palauttaa organisaation itsetunnon ja terveen kyvyn ottaa riskejä. Kun vaatimukset ovat suuria, johtajakiertokin nopeutuu. Aiemmin johto pysyi samana viidestä seitsemään vuotta, mutta nyt tilanne on selvästi muuttumassa. Johtaja saattaa vaihtua jopa kolmen vuoden välein. Johtajien suhteellisen nopea vaihtuminen on hyvä asia, mikäli yritys hyötyy vaihdoksesta. Epäonnistumiseen tai toiseen firmaan siirtymiseen ei onneksi liity nykyään samanlaista häpeää kuin aiemmin. Miten sitten säilyttää asemansa haluttuna johtajana? Jotta omaa kohtaloaan pystyisi hallitsemaan, tulee koko ajan huolehtia omasta markkina-arvostaan sekä ymmärtää, mitä nyt ja lähitulevaisuudessa hyvältä johtajalta vaaditaan.

Lähde: Talousanomat