Blogi

Johda negatiivisia tunteitasi

Blogi

Mitä teet, kun kohtaat ikävän tunteen? Toiset eivät kerro kenellekään ja toiset taas levittävät sen pitkin keskustelupalstoja ja purkavat muihin ihmisiin. Silloin etsitään apua, neuvoa, tukea, arvostellaan ja valitetaan. Oma tunnetila on niin sekaisin, ettei tiedä mihin kanavaan sitä purkaisi. Netistä on helppo etsiä tukea omille näkemyksilleen, koska muita kohtalotovereita varmasti löytyy. Oletko silti tullut miettineeksi, onko keskustelutyylisi ja viestisi sellainen, että sitä kannattaisi edes kaikille jakaa? Tai mitä se kertoo sinusta itsestäsi?

Ihmiset purkavat omaa pahaa oloaan muihin ihmisiin, koska se on helpottavampi keino käsitellä tunteita ja siirtää niitä muihin. Oma olo helpottuu, kun päästää höyryt ulos. Auttako tuuletus ja höyryjen poisto? Hetkellisesti ehkä, mutta entä sitten kun tunne on jo laantunut? Oletko tullut katuneeksi mitä tuli sanottua?

Omien tunteiden johtaminen on kykyä säädellä omia reaktioitaan ja ymmärtää omaa suhtautumistapaansa, vuorovaikutustyyliänsä ja kaiken sen vaikutusta todelliseen ongelmaan. Myös työpaikalla voi olla vaikea puhua negatiivisista kokemuksista pomon tai kollegoiden kanssa tai olet ehkä kokenut, että niihin on suhtauduttu kielteisesti, välinpitämättömästi, vähättelevästi tai sitten on kokonaan kielletty ikävistä asioista puhuminen ikään kuin se olisi työyhteisön ilmapiirille haitaksi. Työpaikalla esimiehen suhtautumistapa voimakkaita negatiivisia tunteita herättäviin ajatuksiin ja tunteisiin saattaa myös rakentaa tai rajoittaa työyhteisön ilmapiiriä ja työhyvinvointia.

Asiassa on kuitenkin kaksi puolta, kummallakin osapuolella on oma vastuunsa. Sekä johdon, että työntekijöiden tulisi ottaa vastuu omasta tunnetilastaan ja sen vaikutuksista ympäristöönsä.  Tällöin ongelma kohdataan kasvotusten, eikä mennä hoitamaan sitä käytäväkeskusteluun, nettipalstoille tai kotona perheen kanssa, jolloin ihan väärät ihmiset saavat osansa ongelmasta. Pieni kritiikki on tietysti kaikille hyväksi siinä, että miettii ensin, johtuuko ikävä kokemus oikeasti toisesta osapuolesta vai onko se kenties vain oman pään tuotosta. Tällöin koko ikävä kokemus ja tunnetila saattaa ratketa myös itsestään, kun ottaa hieman aikaa asian ja reaktionsa miettimiseen.

Tunteiden johtamisessa on työyhteisön kannalta tärkeää huomata missä tunnetilassa on itse, miten se vaikuttaa muihin, missä tunnetilassa muut näyttäisivät olevan, miten se vaikuttaa heidän käytökseensä ja kun ymmärtää itseään ja muita tunteiden kautta, on mahdollista löytää myös sopiva tapa toimia ongelmatilanteissa ja negatiivisten tunteiden kanssa. Negatiiviset tunteet ovat hyväksi, ilman niitä emme huomaisi hyviäkään. Ne ovat osa elämää ja siksi niiden kieltäminen tai vähättely on tuhoisampaa kuin niiden avoin käsittely.

Esimerkiksi kieltävälle tai mököttävälle työyhteisölle on turha esittää heti innostavia ideoita, koska ei heitä kiinnosta. Avuksi voisi olla, jos antaa hetkeksi rauhan ja yrittää myöhemmin uudestaan, mutta jos kyseessä on pysyvä olotila, on varmaan esimiehenä hyvä miettiä myös omaa vaikutustaan ja sen kehittämismahdollisuuksia ja sitä missä ongelman todellinen syy on. Harvoin se on siinä mikä ensiksi tulee mieleen, vaan silloin on usein kyse vaan oireesta. Hämmentynyt työyhteisö taas saattaa olla olevinaan kovinkin touhukas, saamatta mitään aikaan. He hössöttävät ja sähläävät, riitelevät eivätkä löydä yhteistä suuntaa. Miten siis johtaa sekavassa tai kielteisessä tilassa olevaa työyhteisöä?

Avoimuus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet päätöksiin ja omaa työhön lisäävät tyytyväisyyttä ja inspiraatiota. Ihmiset myös ottavat silloin enemmän vastuuta omista tunteistaan ja osaavat itsekin muuttaa omaa toimintaansa, koska kokevat, että heitä kuunnellaan ja heidän näkemyksiä arvostetaan. Hyvän työasenteen aikaan saaminen on haastavaa ja vaatii paljon myös esimiehiltä ja johdolta. Vaikein asia saattaa kuitenkin olla se, että tajuaa, mitä isommasta ongelmasta ja muutostarpeesta on kyse, sen isompi käytännön muutos on tehtävä myös johtamistavan, työtapojen, rakenteiden, viestinnän ja muiden isojen asioiden suhteen.

Kirsi Mäkinen
Muutosympyrä Oy, tuottavamman, tietoisemman ja tunnepitoisemman työyhteisön kehittäjä

www.muutosympyra.fi