Työuran alussa

Jäteautonkuljettajan työ vaatii rautaisia hermoja

28.4.2016 klo 14:46

Jäteautonkuljettajan työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja rautaisia hermoja, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Häiriöt ja ongelmat hidastavat kuljettajien työtä ja uhkaavat heidän työhyvinvointiaan ja työturvallisuuttaan.

Kuljettajat ja heidän työnantajansa eivät kuitenkaan voi ratkaista ongelmia yksin. Kiinteistönomistajien pienillä ratkaisuilla, jotka liittyvät jäteastian sijoittamiseen, täyttämiseen ja kunnossapitoon, on valtava merkitys kuljettajan työn kannalta.

Jokainen kiinteistönomistaja voi omilla valinnoillaan parantaa jäteautonkuljettajien työturvallisuutta ja helpottaa heidän työtään. Jäteastian sijoittamiseen tontilla, asianmukaiseen täyttämiseen ja alueen kunnossapitoon, kuten lumitöihin ja hiekoittamiseen, on helppo vaikuttaa ja niillä on jäteautonkuljettajien työturvallisuudelle iso merkitys.

Vaikka oman keräyspaikan puutteet tuntuvatkin pieniltä, ne kertautuvat kuljettajan työpäivässä. Kunnalliset jätehuoltoyhtiöt osaavat neuvoa ja auttaa jäteastian hankintaan ja sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä, ja tietoa löytyy myös alueen jätehuoltomääräyksistä.

Vaaratilanteita päivittäin

Jäteautonkuljettaja kipuaa autoon yli sata kertaa päivässä. Kuljettaja saattaa tyhjentää työvuoronsa aikana jopa 350 jäteastiaa ja kivuta yli sata kertaa jäteautoon ja sieltä pois. Reilu neljännes (26 %) tutkimukseen osallistuneista kuljettajista vastasi joutuneensa yhteen tai useampaan työtapaturmaan viimeisen kolmen vuoden aikana.

Yli 40 prosenttia jäteautonkuljettajista kertoo, että jäteastian siirtäminen aiheuttaa vaaratilanteen viikoittain tai useammin. Pehmeä tai epätasainen alusta hankaloittavat työtä. Matalakin kynnys tai porras astian siirtoreitillä pakottaa kuljettajaa nostamaan raskaan astian esteen yli. Pahoja paikkoja ovat myös jyrkät rampit.

10 vinkkiä jäteautonkuljettajan työturvallisuuden parantamiseksi:

Voimme vaikuttaa jäteautonkuljettajien työturvallisuuteen ja helpottaa heidän työtään pienillä ratkaisuilla jäteastian sijoittamisessa, täyttämisessä ja kunnossapidossa.

1) Anna liikenteen keskellä työtään tekevälle kuljettajalle työrauha. Älä ohita varomattomasti.

2) Sijoita jäteastia paikkaan, jonka viereen pääsee jäteautolla ja josta astia on helppo siirtää tyhjennettäväksi. Hyvä paikka on esimerkiksi omakotitalon portinpieli.

3) Varmista, että jäteastian siirtoreitillä ei ole kynnyksiä, portaita, kuoppia tai epätasaista ja pehmeää alustaa.

4) Varmista, että jäteastiasi liikkuu kevyesti pyörillään ja sen tartuntakaulus on ehjä.

5) Tee lumityöt jäteastian siirtoreitiltä, päältä ja ympäriltä sekä hiekoita kulkureitit. Kuljettajalla ei ole aikaa tehdä lumitöitä ja liukastuminen on iso riski.

6) Laita jäteastiaan vain sinne kuuluvaa jätettä.

7) Älä täytä jäteastiaa liian painavaksi esimerkiksi omenoilla, hiekoitushiekalla tai muulla painavalla jätteellä

8) Pakkaa tuhka, grillihiilet ja muut pölyävät jätteet tiiviisti ennen jäteastiaan laittamista.

9) Älä jätä kiltinkään näköistä koiraa vapaaksi jäteastian noutoalueelle.

10) Älä käytä jätehuonetta varastona, vaan pyhitä se jätteille.

Työterveyslaitos selvitti kaksivuotisessa tutkimushankkeessa ”Resilienssin edistäminen jätteenkuljetuksissa”, minkälaisia häiriö- ja ongelmatilanteita ja tapaturmavaaroja jäteautonkuljettajat kohtaavat toistuvasti työssään. Tutkimuksessa oli yhteistyökumppaneina kaksi suomalaista jätteenkuljetusyritystä, Lassila & Tikanoja ja RenoNorden. Tutkimushankkeen rahoittivat Työsuojelurahasto ja teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyötä edistävä eurooppalainen SAF€RA-verkosto.

Hankkeessa tuotettiin jätteenkuljetusyritysten esimiehille suunnattu vuosikello, johon on koottu vinkkejä kuljettajien työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi vuoden jokaiselle kuukaudelle.

Tutkimusraportti: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen jätteenkuljetuksissa, Perttula Pia, Puro Vuokko, Salminen Simo, Työterveyslaitos 2016.

Tutkimusraportti löytyy tästä

Lähde: Työterveyslaitos