Talous ja raha

Järjestöt: Suomen puututtava sosiaalisiin riskeihin

25.5.2016 klo 12:29

SOSTE ja EAPN-Fin vaativat Suomea tarttumaan voimakkaasti köyhyyden ja köyhyysriskin vähentämiseen, pitkäaikaistyöttömyyteen sekä investoimaan hyvinvointiin, koulutukseen ja asuntoihin. Järjestöjen suosituksia noudattamalla suomalaisesta yhteiskunnasta voidaan tehdä entistä yhdenvertaisempi ja taloudellisesti kestävämpi. Varjosuositukset perustuvat Euroopan komission maaraporttiin.

Huhtikuisessa maaraportissa Euroopan komissio kiinnitti huomiota sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin, jotka liittyvät ennen kaikkea köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen, pitkäaikaistyöttömyyteen sekä koulutusleikkauksiin. Köyhyys ja perusturvan taso eivät ole vain moraalisia ja valtiontaloudellisia kysymyksiä, vaan kyse on ihmisoikeuksien toteutumisesta.

SOSTE ja EAPN-Fin muistuttavat, että ilman tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja Suomelle välttämättömät rakenteelliset muutokset jäävät vajaiksi. Lyhytnäköisestä ja yksisilmäisesti säästöjä hakevasta politiikasta onkin siirryttävä pitkäjänteiseen ja rohkeaan tulevaisuusorientoituneeseen politiikkaan.

SOSTE ja EAPN-Fin suosittelevat, että

1) Köyhyyttä on vähennettävä ja sosiaaliturvaetuuksien tasoa korotettava, jotta Suomi täyttäisi Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämän tason. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta on kehitettävä niin, että silpputyötä tekevilläkin on mahdollisuus kohtuulliseen elämään.

2) Työllisyysmäärärahojen leikkauksista luovutaan. Erityisesti määrärahoja on saatava lisää työllistämistukiin, kuten palkkatukeen.

3) Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen pidetään sote-uudistuksen kärkenä, ja että tämä tavoite näkyy myös konkreettisissa toimissa. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää mm. huono-osaisten erityisryhmien palvelujen turvaamista ja resursointia sekä panostamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

4) Koulutukseen suunniteltuja säästöjä perutaan ja koulutuksen investointiluonne ymmärretään. Suomalaisen yhteiskunnan eheys ja Suomen talouden menestys nojaavat tulevaisuudessakin kattavaan ja laadukkaaseen koulutukseen, johon investoiminen maksaa itsensä takaisin kasvavana hyvinvointina, terveytenä ja kilpailukykynä.

5) Julkisia investointeja erityisesti asumiseen ja liikenneinfrastruktuuriin lisätään tulevana vuosina. Samalla on purettava esteitä yksityisiltä asuntoinvestoinneilta esimerkiksi kaavoitusmenettelyjä uudistamalla ja lisättävä tutkimus- ja kehitysinvestointeja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

EAPN-Fin Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. www.eapn.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 270 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli. www.soste.fi

Lähde: SOSTE, EAPN-Fi