Talous ja raha

Jalkinevalmistajat kampanjoivat kotimaisen kengän puolesta


22.11.2016 klo 12:52

Suomalaiset jalkinevalmistajat kampanjoivat reilusti suomalaisen työn puolesta. ”Kotiin päin – valitse kotimaiset kengät” on projekti, jolla edistetään kotimaisten kenkien tunnettuutta.

Kyseessä on tiedotus- ja tunnettuuskampanja, jonka teema kehottaa kuluttajia valitsemaan kotimaisten valmistajien tuotteita ja näin edistämään kotimaista työtä. Vuoden loppuun saakka jatkuva kampanja näkyy vahvasti televisiossa ja kuuluu kaikilla merkittävimmillä radiokanavilla, internetissä sekä sosiaalisessa mediassa. Kampanjan tavoitteena on lisätä kotimaisen työn arvostusta, työllisyyttä sekä kotimaisten kenkien tunnettuutta kuluttajien keskuudessa. Jokaisella kuluttajan valinnalla on vaikutusta työllisyyteen Suomessa.

Kotimainen kengänvalmistus pitänyt pintansa

Vuonna 2015 Suomessa valmistettiin noin 2,5 miljoonaa paria jalkineita, joista lähes puolet meni vientiin. Kenkä- ja nahka-ala työllistää tällä hetkellä noin 1000 henkilöä. Alan kattojärjestö on Kenkä- ja Nahkateollisuus ry, johon kuuluu noin 20 yritystä.

Suomen pohjoiset keliolosuhteet asettavat jalkineiden laadulle erittäin kovat vaatimukset. Valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden tulee sopia äärimmäisiinkin olosuhteisiin. Tarvitaan käytännön kokemusta siitä, mitä suuret lämpötilanvaihtelut, sateet, talven liukkaat kelit, pakkaset ja suolatut kulkutiet vaativat jalkineiltamme.

Erityisvaatimusten tuntemus etuna

Suomalaisten jalkinevalmistajien etuna on kotimaisten erityisvaatimusten tuntemus. Esimerkiksi Keski-Euroopassa tai Aasiassa valmistetuissa jalkineissa on pääsääntöisesti kapeampi lesti. Suomessa valmistetuissa jalkineissa käytetään paremmin suomalaiseen jalkaan sopivaa lestiä. Jalkaan sopivuus on tutkimustenkin mukaan kuluttajalle tärkeää kenkien valinnassa. Talvella lestin tilavuudessa joudutaan myös huomiomaan kylmyyden aiheuttamat vaatimukset.

Kotimaiset jalkinevalmistajat ovat lähellä asiakkaita. Tästä syystä kotimaiset valmistajat pystyvät ulkomaisia tuottajia selvästi paremmin huomioimaan käyttäjien kokemukset ja palautteet.

Lähde: www.kotimaisillakengillä.fi