Työnhaku

Itsensä brändääminen – uhka vai mahdollisuus?

9.1.2015 klo 13:31

Haluatko erottautua työnhaussa ja tuoda osaamisesi esille uudella tavalla? Oletko ajatellut, miten oman osaamisen markkinointi tehdään käytännössä?

Nykypäivän työmarkkinoilla yleistyy itsensä brändääminen, jossa työnhakija pyrkii rakentamaan omasta nimestään brändiä, tunnettua tuotetta ja työn laadun takuuta. Itsensä brändääminen on onnistuessaan mahtava ja työnantajia kiinnostava juttu, mutta se vaatii tekijältään monesti paljon omistautumista ja julkista muiden arvioinnille alttiiksi heittäytymistä.

Oman osaamisensa esittelyn ehkä kevein muoto on muuttaa CV:nsä formaattia perinteisestä mustavalkoisesta A4-mallista innovatiivisempaan suuntaan. Maailmalla yleistyvät monenlaiset graafiset työkalut, joilla omaa työkokemustaan tai osaamistaan voi visualisoida vaikkapa värien tai aikajanojen avulla. Esimerkkejä näistä ovat muun muassa About.me, Vizualize.me ja Resumup.com -sivustot. Monissa näistä palveluista ainakin perusversio on työnhakijalle ilmainen. Lisämaksusta saa muun muassa parempia visuaalisia työkaluja käyttöönsä tai mahdollisuuksia hyödyntää graafista CV:tään monipuolisemmin, vaikkapa sosiaalisen median kanavissa.

Ennustan, että tulevaisuudessa myös videoformaattinen CV tulee yleistymään. Jo tällä hetkellä videot ovat erityisesti nuorten henkilöiden tyypillinen itseilmaisun väline, miksei jatkossa mukana myös työnhaussa. Jo lyhyelläkin videolla työnhakija voi tehokkaasti viestiä työkokemuksestaan, omista tavoitteistaan sekä persoonastaan. Oleellista on huomata, että laitteistot kohtuullisen laadukkaan videon tekemiselle omistaa meistä lähes jokainen: monet uudet kannettavat tietokoneet ja älypuhelimet ovat varustettuja kohtuullisen laadukkaalla videokuvausominaisuudella. Toki tälläkin uutuudella on skeptikkonsa. Kun Oikotiellä kysyimme käyttäjiltä videomuotoisen CV:n teosta, 56 % vastaajista ei halunnut tähän lähteä, 10 % halusi, 34 % vastasi ”ehkä”. Video työnhaun formaattina epäilyttää siis monia (onkohan myös ikäkysymys?), mutta video-CV;iden yleistyessä asenteet todennäköisesti muuttuvat melko nopeasti.

Osa itsensä brändäystä on päättää, haluaako olla julkisesti esillä oman osaamisensa puolestapuhujana. Julkisen sähköisen CV:n tekeminen verkkoon on aiemmin ollut monelle ihmiselle vastenmielinen tai vähintään epäilyksiä herättävä juttu, sillä moni kokee tällaisen CV:n kertovan liikaa itsestään, avoimesti kaikille. Kun kysyimme asiasta Oikotien verkkopalvelun käyttäjiltä, vastaanotto julkiselle CV:lle oli varsin kaksijakoinen. Noin kolmannes kyselyyn osallistuneista oli valmis tekemään julkisen profiilin verkkoon, kun taas kolmannes vastasi heti ”ei” ja kolmannes vastasi ”ehkä”, mikä riippuu todennäköisesti tarjottavasta välineestä. Toisaalta on hyvä muistaa, että monella julkiseen CV:seen skeptisesti suhtautuvalla henkilöllä on jo profiilinsa LinkedInissä, julkisesti, vieläpä yhdysvaltalaisen yrityksen ylläpitämänä ja yhdysvaltalaisen tietolainsäädännön piirissä. Toisin sanoen siis monet työnhakijat ovat ehkä jo tietämättään tehneet osaamisestaan julkista, olivatpa he sitten työnhaussa tai tyytyväisenä nykyisessä työpaikassaan.

Rekrytoijat puhuvat tänä päivänä kovin paljon ”verkostoista”, joissa työtä etsivät ihmiset liikkuvat. Kautta aikain työnantajat ovat käyttäneet henkilöstönsä kontakteja ja suosituksia rekrytoinnin apuna, samoin uudelleenkäyttäneet aiemmista hauista jäljelle jääneitä CV:itä. Vastaavasti kullakin meistä on erilaisia kontakteja toisiin ihmisiin vaikkapa työn tai harrastusten kautta. Nyt vain tuo sama verkostoituminen on nopeasti menossa (ja osin jo mennyt) digiaikakaudelle. Työnhakijan brändäyksen yksi olennainen osa on olla aktiivisesti esillä ja luoda omia verkostoja – sekä analogisesti että digitaalisesti. Näistä jälkimmäisiä voivat olla vaikka oman blogin pitäminen, suosittelut sosiaalisessa mediassa, jne. Kun tuo äänensä verkostoissa kuuluviin, brändäytyy samalla myös onnistuessaan alallaan tai seudullaan tunnustetuksi henkilöksi. Silti on ehkä verkostoituessaankin hyvä pitää mielessä, että rekrytoijia valitsee avoimeen tehtävään kaikin puolin siihen parhaiten sopivan henkilön (mm. koulutus, kokemus, asenne), ei niinkään sitä, jolla on eniten kontakteja ja verkostoja.

Erilaisia välineitä itsensä brändäämiseen ja osaamisensa esittelyyn on tulossa monenlaisia (usein myös digitaalisia) tapoja. Välineet eivät silti poista ”kuningasidean” ja viestin sisällön merkitystä. Paras henkilöbrändäys perustuu siihen, että henkilö on tunnistanut vahvan oman kiinnostuksen, intohimon tai erikoisosaamisensa ja siitä muille kertoessaan on sataprosenttisen aito ja vakuuttava, ja samalla uratavoitteidensa suhteen määrätietoinen mutta realistinen. Paras henkilöbrändäys yhdistää siis vahvan henkilökohtaisen sanoman sekä uusien välineiden hyödyntämisen. Henkilöbrändäyksessä myös ”rohkea rokan syö”, eli se vaatii tekijältään tiettyä myynnillisyyttä, yrittäjähenkeä ja epävarmuuden sietämistä. Ehkä nuo ovat seikkoja, joita nykypäivän työelämä kaipaa muutenkin.

Mika Ruokonen
Sanoma Rekrytointimediat

p.s. Uudistimme Oikotie Työpaikoissa profiilipalvelumme ja jatkossa sinulla on mahdollisuus esitellä omaa osaamistasi monipuolisemmin perinteisen CV:n sijaan täyttämällä itsellesi oman osaajaprofiilin tai täydentämällä olemassa olevaa Oikotien profiiliasi. Tavoitteenamme on mahdollistaa työnhakijalle (tai työssä olevalle henkilölle, miten vaan) täysin uudenlaisia tapoja erottautumiseen työnhaussa. Käy tutustumassa>>