Työllisyysnäkymät

Isyysvapaan käyttö lisääntynyt

9.3.2016 klo 7:00

Akavan mukaan isyysvapaan käyttö on lisääntynyt 34 prosenttia.

Isyysvapaan käyttö on lisääntynyt kymmenessä vuodessa runsaasti. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 isyysrahaa saavien isien määrä on lisääntynyt Akavan mukaan 16 000 isällä. Isyysvapaan voi aloittaa heti kun vauva syntyy, ja sitä saa pitää enintään 54 arkipäivää. Vapaa on kuitenkin pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on kaksivuotias.

Kelan tilastojen mukaan isät ovat nykyään myös aiempaa enemmän yksin lasten kanssa kotona. He käyttävät isyysvapaajaksoaan entistä enemmän, kun äiti palaa töihin.

Naisilla yhä päävastuu lasten hoitamisesta

Kun isät ottavat yhä enemmän vastuuta pienistä lapsista, vahvistaa se äitien mahdollisuuksia osallistua työelämään. Akavan mukaan tämä toimii myönteisesti naisen euron eli neuron kurssin nostamiseksi.

Akavan Neuro-kampanjan tavoitteena on saada työ- ja perhe-elämää määritteleviin perhevapaajärjestelmiin sellaisia muutoksia, että miehet ottavat enemmän vastuuta kodista ja lapsista. Tämän lisäksi Akava kannustaa naisia valitsemaan aiemmin hyvin miehisiksi koettuja aloja ja etenemään urallaan reippaasti.

Akava muistuttaa, että naisten työnantajille maksettavat kertakorvaukset eivät edistä perhevapaiden tasaisempaa käyttöä. Lainsäädäntöä olisi uudistettava niin, että isien perhevapaita lisättäisiin. Akava ajaa 6+6+6-mallia, jossa ensimmäiset kuusi kuukautta lasta hoitaa äiti, seuraavat kuusi kuukautta isä ja viimeiset kuusi kuukautta perhe voi jakaa hoitovastuun haluamallaan tavalla.

Syntyvyyden laskulla on myös omat seurauksensa. Samalla kun isyysvapaan käyttö on lisääntynyt, äitiysrahaa saavien äitien osuus laskenut noin kolme prosenttia.

Lähde: Akava, Iltalehti