Perhe ja isävapaat kuuluvat yhä tärkeämpänä osana miehen elämään. Isävapaa on hyvää aikaa tutustua lapseen ja perheen rutiineihin.

Moni mies on saanut nähdä oman terveytensä ja loppuunpalamisensa kustannuksella, että perheestä, itsestä ja vapaa-ajasta on pidettävä huolta. Isävapaa todellakin kannattaa.

Isävapaa on hyvä breikki hektisestä työelämästä ja antaa mahdollisuuden perheen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Työpäivät venyvät usein kohtuuttoman pitkiksi - ja kiinnostava työ, erityisesti luovilla aloilla vie helposti mukanaan.

Useat isät pitävät nykyään täydet isyyslomat eli noin yhdeksän viikkoa. Lain mukaan vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus jakaa vanhempainvapaa keskenään, mutta useimmiten kotiin jää äiti. Koska Kela maksaa 70 prosenttia vanhempainvapaan palkasta, kustannus ei ole työnantajalle kohtuuton.

Yrityskulttuurissa perheystävällisyys alkaa olla jo kilpailuvaltti. Ihmiset arvostavat entistä enemmän muutakin kuin työtä. Monelle elämäntilanteen helpottuminen työjärjestelyjen kautta lisää työmotivaatiota ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämä vaikuttaa myös työntekijöiden pysyvyyteen. Kun työnantaja antaa työntekijälle viestin, että lasten hankkiminen ei ole ongelma, ihmiset voivat ajatella elämäänsä pidemmällä tähtäimellä.

Lähde: Talouselämä