Työterveyslaitos kannattaa hallituksen ehdotusta työterveyshuollon palveluiden tarjoamisesta irtisanotuille.

Hallituksen esitys työterveyshuollon palveluiden tarjoamisesta puolen vuoden ajan irtisanomisajan jälkeen on Työterveyslaitoksen mielestä hyvä ehdotus. Tällä hetkellä työnantaja voi järjestää työterveyspalvelut vain työsuhteessa oleville. Palvelujen jatkuminen parantaisi työntekijöiden mahdollisuuksia työkykynsä ylläpitämiseen muutenkin hankalassa elämäntilanteessa.

Henkinen tuki tärkeää

Henkisen tuen ja sairauksien hoidon lisäksi työterveyshuollossa arvioidaan tarve lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen sekä annetaan neuvontaa ja ohjausta uudelleen työllistymisessä. Vaikka työterveyshuollon sopimus käsittäisi vain lakisääteiset palvelut, sisältyy niihin  mahdollisuuksia tukea työntekijän työkykyä ja ohjata kuntoutuspalveluiden piiriin.

Sairauspoissaolon karenssipäivästä vähän tietoa

Hallitus esitti myös, että sairauspäivien korvaustasoa alennetaan niin, että ensimmäinen päivä on vastaisuudessa palkaton ja päiviltä 2–9 maksetaan 80 prosenttia palkasta. Ruotsissa tehtiin näin. Siellä huolestuttiin 1990-luvun alussa sairauspoissaolojen suuresta määrästä ja siellä tehtiin useita muutoksia sairauspoissaoloja koskien. Yksi muutoksista oli karenssipäivä eli ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä tuli palkaton. Ruotsin sairauspoissaolot alkoivat laskea.

On selvää, että karenssipäivän käyttöönotto koskee eniten työtä, jota ei pysty tekemään ns. etätyönä. Sen sijaan esimerkiksi asiantuntijatyötä tekevä voi hoitaa työnsä myös hieman flunssaisena työskentelemällä kotoa käsin. Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivulan mielestä sairauspoissaolojen vähentämispyrkimyksissä on siis syytä katsoa kokonaisuutta.

Tutkimusten mukaan, kun työtä ja työpaikkaa kehitetään, voidaan parantaa työkykyä ja samalla ehkäistä sairauspoissaoloja.  Työpaikoilla kannattaa panostaa työhyvinvointiin ja johtamiseen. Hallituksen esitys perhevapaista aiheutuvien kustannusten jakamisesta on nin ollen positiivinen asia. Uudistuksella parannetaan työelämän tasa-arvoistumista ja naisten asemaa.

Lähde: Työterveyslaitos