Työhyvinvointi

Intuitio työelämässä

4.3.2016 klo 12:30

Intuition merkitystä ei kannata vähätellä työelämässä. Intuitio voi oikein käytettynä tuottaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kuin päättely.

Näin sanoo tuore taiteen tohtori Asta Raami, joka väitteli intuitiosta Aalto-yliopistosta. Hän on tutkinut intuitiota vuodesta 2008. Ongelma on usein se, että työyhteisöissä ei ole salonkikelpoista sanastoa intuition kuvaamiseen ja jakamiseen. Näin ollen intuitiosta ei puhuta. Sitä pidetään yleisesti tunnepohjaisena toimintana ja ajattelumuotona, joka tuottaa epäluotettavaa tietoa.

Tutkimusten mukaan intuitiivinen ajattelu on kuitenkin tietyissä tilanteissa jopa rationaalista päättelyä parempi vaihtoehto. Esimerkiksi silloin, kun päätöksen tekemiseen on joko liikaa tai liian vähän tietoa tai kun ratkaisu täytyy löytää nopeasti.

Raamin mukaan analyyttinen mieli tukehtuu, jos tietoa on liikaa. Tämänhetkisen tietämyksen mukaan tietoinen päättely on aina riippuvainen intuition tekemästä esityöstä. Ihmisten välillä vaihtuu paljon tietoa joko tiedostaen tai tiedostamatta. Raami käänsi tutkimuksessaan prosessin toisin päin eli pohti kuinka tietoisen mielen avulla voi hakea intuitiivista tietoa. Kyse ei ole joko tai -ajattelusta, vaan päättelyn ja intuition yhteensovittamisesta, laajennetusta ajattelusta.

Intuitio on vahva osa suunnittelijoiden luovaa työtä, mutta sen tuloksia voi Raamin mielestä hyödyntää myös johtamisessa ja koulutuksessa. Intuition kautta voi tunnistaa heikkoja signaaleja, pureutua hiljaiseen tietoon ja hahmottaa systeemisiä kokonaisuuksia. Kokeneet yritysjohtajat luottavat intuitioonsa enemmän kuin nuoremmat.

Intuition hyödyntämisen edut

Asta Raamin tutkimus on osoittanut kiistatta kolmenlaisia hyötyjä intuition käytöstä päätöksenteossa.

1) päätösten laatu paranee, 2) päättämisen nopeus ja sen jälkeinen varmuus kasvavat ja 3) päätöksen jälkeisen hyvinvoinnin kasvu. Intuitiota päätöksenteossaan hyödyntävät ihmiset ovat päätöstensä suhteen tyytyväisempiä. Turha epäily jää pois.

Sydämen viisautta tarvitaan

Uusin tutkimus avaa jatkuvasti myös uusia näkökulmia intuitioon. Vaikeimmin hyväksyttäviä ovat koetulokset, joissa ihmisen osoitetaan kehollisesti tietävän asioita tarkemmin kuin rationaalisesti ja joskus jopa ennen kuin hänen rationaalinen mieli voi niitä edes tietää.

Sydämellä on havaittu oma, aivoista riippumaton lyhyt- ja pitkäkestoinen muistinsa. Tämä kävi ilmi sydänsiirtopotilaita tutkimalla, kun he saivat itselleen vieraita muistoja. Tutkimuksen mukaan on siis olemassa myös sydämen viisautta.

Kuka?

Asta Raami

Syntynyt: Vuonna 1967

Koulutus: Kasvatustieteen kandidaatti (Helsingin yliopisto), graafisen suunnittelun kandidaatti (Taideteollinen korkeakoulu), taiteen maisteri, New Media (Taideteollinen korkeakoulu), väitellyt taiteen tohtoriksi Aalto-yliopistossa. Työura: Toiminut graafikkona, opettajana ja luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina Taideteollisessa korkeakoulussa, intuitiotutkijana Aalto-yliopistossa ja nyt vapaana tutkijana, luennoitsijana ja kouluttajana.

Lähde: Kauppalehti