Työllisyysnäkymät

Insinöörityöttömyys vähenee

Insinöörien ja ekonomien IAET-kassa sai elokuussa 2017 yhteensä 665 ensihakemusta. Se on melkein puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asiantuntijoiden mukaan ensihakemukset toimivat hyvänä mittarina työllisyystilanteen määrittelemisessä. Neljänä aiempana vuonna on elokuun aikana tullut yli tuhat ensihakemusta.

Kassan laskennallinen työttömyysaste oli 3,9 %, kun vuotta aiemmin se oli 4,8 %. Uudellamaalla oli eniten ansiopäivärahan saajia ja seuraavaksi eniten heitä oli Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Ansiosidonnaista päivärahaa sai elokuussa 7 477 ihmistä, kun huhtikuussa 2016 luku oli 10 116.

Miten insinöörityöttömyyden väheneminen näkyy teillä, IAET-kassan kassanjohtaja Outi Mäki?

– Insinöörijäsentemme työllisyystilanne on parantunut selvästi erityisesti vuodenvaihteen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana sekä insinöörien että diplomi-insinöörien työttömyysaste kassassa on laskenut 1 %-yksikön, itseasiassa insinööreillä jopa 1,1 %-yksikköä. Tämä on mielestäni huomattava muutos, kun puhutaan jo valmiiksi melko matalista työttömyysprosenteista. Koko kassan jäsenistön työllisyystilanne on myös parantunut viimeisen vuoden aikana. Muutos on kuitenkin ollut suurempaa juuri teknillisellä alalla.

Mistä insinöörien työttömyyden väheneminen johtuu?

– Uskomme muutoksen johtuvan talouden hyvästä tämän hetkisestä tilanteesta. Kassassa ei ole näkyvissä muita seikkoja, jotka vaikuttaisivat työttömyyslukuihin näin selvästi (esim. enimmäismaksuajan täyttyminen). Jo viime syksystä lähtien on kuulunut hyviä uutisia työmarkkinoilta. Samoin lomautukset ovat jäsenistömme osalta vähentyneet aiemmasta selvästi.

Miten näette IAET-kassassa insinöörien työllistymisen tulevaisuudessa?

– Odotamme vielä positiivisia vuosia jäsentemme työllisyyskehityksessä. Muutos ei ehkä kuitenkaan voi olla yhtä voimakasta kuin nyt kuluneen vuoden aikana.

Lähde: Tekniikka & Talous

Asiantuntijana: Kassanjohtaja Outi Mäki, IAET