Blogi

Ilman karttaa on vaikea suunnistaa

Selkeiden ja ymmärrettävien tavoitteiden asettaminen työelämässä on yllättävän haastavaa – liian monesti kokonaissuunta puuttuu tai takerrutaan liikaan mikromanageeraamiseen, jolloin työntekijän hallinnan tunne omasta työstään lipsuu.

Samalla kun työ on muuttunut nopeatempoiseksi kvartaalista kvartaaliin rynnimiseksi, on tavoitteiden asettaminen työlle muuttunut aina vaan haastavammaksi. Usein yritysten tavoitteet asetetaan sekä lyhyelle tähtäimelle – yleensä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan – että pidemmälle aikavälille, joka voi olla kymmenenkin vuotta.

Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö pitää kuitenkin huolen siitä, että pitkän aikavälin tavoitteet muuttuvat usein, sillä harva osaa ennustaa, miltä markkina näyttää viiden vuoden tai parhaimmillaan edes vuoden kuluttua. Tätä vasten lyhyen tähtäimenkin tavoitteita olisi muokattava. Jatkuvasti muuttuvat lyhyet sprintit saattavat sekoittaa kokeneemmankin tekijän pään: mitä tässä nyt viime kädessä oikein tavoiteltiinkaan?

Tempoilu aiheuttaa haastetta kokonaiskuvan ja -tavoitteen hahmottamisessa ihan jokaisella tasolla organisaatiossa. Ison suunnan pitäisi olla niin selkeä ja ymmärrettävä, että kaikki organisaatiossa saavat siitä otteen. Ei siis mitään "liiketoiminnan tehostamista" tai muuta hähmäistä. Kun suunta on selkeä ja jokainen asiakaspalvelusta liiketoimintajohtoon ymmärtää pitkän tähtäimen tavoitteen oman työnsä kannalta, aletaan olla jonkun suuren äärellä.

Selkeää "one job" -henkistä päätavoitetta vasten lyhyen tähtäimen tavoitteiden peilaaminen ja muokkaaminen vallitsevan tilanteen mukaan helpottuu huomattavasti. Ei kuitenkaan riitä, että pitkän tähtäimen tavoitteesta ja strategiasta viestitään kerran – viestinnän tulee olla jatkuvaa ja systemaattista, jotta päämäärä pysyy kirkkaana mielissä. Viestinnän unohtaminen on sama kun suunnistajalta otettaisiin yhtäkkiä kartta pois – saattaa mennä nopeastikin metsään, kirjaimellisesti.

Paula Narkiniemi
vapaa kirjoittaja
Twitter: @PoolaKristiina