Ikääntyvien työntekijöiden työolosuhteet sekä työn kuormittavuus ovat asioita, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota, etenkin jos työuria halutaan pidentää.

Iän myötä toimintakyky pikkuhiljaa heikkenee, mutta työoloja parantamalla toimintakyvyn heikkenemistä voidaan hidastaa. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että työoloilla on merkittävä vaikutus ikääntyvän työntekijän terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimuksessa selvitettiin työn fyysisen ja henkisen kuormittavuuden vaikutusta ikääntyvien työntekijöiden toimintakykyyn. Tutkimuksessa huomioitiin sairauksien ja elintapojen vaikutus.

Muutoksia toimintakyvyssä

Muutokset työn fyysisessä kuormittavuudessa olivat selvästi yhteydessä ikääntyvien työntekijöiden toimintakykyyn. Jos kuormitus väheni, toimintakyvyn heikkeneminen hidastui. Jos taas kuormitus kasvoi, toimintakyky heikkeni yhä nopeammin. Myös työn henkinen kuormittavuus vaikutti työntekijöiden fyysiseen toimintakykyyn. Yhteys ei tosin ollut yhtä selvä kuin fyysisen kuormituksen ja toimintakyvyn välillä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevaa Helsinki Health Study -tutkimuksen aineistoa. Mukana oli 2784 keski-ikäistä (40 - 60-vuotiasta) Helsingin kaupungin työntekijää, jotka vastasivat kyselytutkimukseen vuosina 2001- 2002, 2007 ja 2012.

Lähde: Helsingin yliopisto