Työhyvinvointi

Ihmislähtöinen valaistus – avain työhyvinvointiin

Älykkäällä ja mukautuvalla valaistuksella on suora vaikutus jaksamiseen ja hyvinvointiin työpaikalla. Ihmislähtöinen valaistus on uusi asia, joka tuo valaistukseen mukaan hyvinvointinäkökulman – energiansäästöstä puhumattakaan.

Työympäristön valaistusratkaisu voi olla paitsi energiatehokas, mutta myös sellainen, joka parantaa merkittävästi työviihtyvyyttä, vireyttä ja tuottavuutta. Led-teknologia ja valonohjaus ovat avanneet uudenlaisia tapoja hyödyntää valaistusta ja saada aikaan merkittävää energiansäästöä. Älykkäällä valaistuksenohjauksella voi säästää energiakuluissa jopa 70 %. Kun valaistusta ohjataan vakiovalo- ja läsnäolotunnistimin, valot eivät ole esimerkiksi logistiikkatilassa jatkuvasti päällä, vaan ainoastaan silloin kun tiloissa liikutaan.

Valaistus edistää jaksamista

Energiatehokkuuden lisäksi ihmiskeskeisen valaistuksen merkitys kasvaa. Hyvin suunnitelulla valaistusratkaisulla voi tutkimustenkin mukaan saada aikaan useiden prosenttien kasvun työn tuottavuudessa: kun työympäristössä on hyvä ja laadukas valaistus, ihmiset viihtyvät ja jaksavat paremmin sekä saavat enemmän aikaan.

Ihmislähtöinen valaistus on uusi asia, joka tuo valaistukseen mukaan hyvinvointinäkökulman. Eri-ikäiset, erilaisia työtehtäviä tekevät ihmiset tarvitsevat erilaista valaistusta.

 

Lähde: Editori.fi, Helvar

www.helvar.com